Medzi spevácke zbory, ktoré sa zúčastnili na Medzinárodnom festivale cirkevnej hudby v severopoľskom Bialystoku, sa tohto roku zaradil bratislavský gréckokatolícky katedrálny chrámový zbor Chrysostomos, od roku 2003 laureát ceny Konferencie biskupov Slovenska Fra Angelico.

Festival nazvaný podľa miesta vzniku Hajnówka sa konal v dňoch 20. až 25. mája a Slovensko bolo na jeho 33. ročníku zastúpené iba po tretí raz. Z 25 telies pestujúcich zborový spev kresťanského Východu a rozdelených do piatich kategórií – farské, svetské, detské, zbory hudobných učilíšť a profesionálne – získal debutujúci Chrysostomos 3. miesto.

Osemnásťčlenný miešaný zbor viedol jeho kmeňový dirigent Martin Škoviera, profesor matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Z dôsledne liturgického, ale pomerne pestrého repertoáru porota osobitne ocenila ukážku hymnológie karpatského rozspevu, ktorú spracoval dirigent zboru. Do nesúťažnej časti festivalu patrilo vystúpenie v rímskokatolíckom farskom chráme v Bialowieži. To, že pri vysokej dominancii početných pravoslávnych zborov z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny zaznel aj kultivovaný hlas zo vzdialenej diaspory je dôležité z viacerých hľadísk, ale na prvé miesto patrí skutočnosť, že aj táto účasť posilňuje povedomie kresťanskej spolunáležitosti. Vypovedá o nej samo ideové označenie podujatia ako festival spievajúcej duše.

zbor chrysostomos, hajnowka zbor chrysostomos, hajnowka zbor chrysostomos, hajnowka

 

 

Informoval Daniel Škoviera
Foto: Peter Plško
zdroj:grkatba.sk