Na najbližšie obdobie sa neplánuje účinkovanie zboru na žiadnej akcii.
Kronika účinkovania zboru