Zbor bude v nedeľu 3. februára 2019 o 10.00 h spievať na archijerejskej sv. liturgii vladyku M. Šášika CM vo farskom chráme sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch.
Dňa 17. februára 2019 bude RTVS vysielať z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy nedeľnú liturgia na ktorej spieva zbor Chrysostomos v priamom televíznom prenose.
Kronika účinkovania zboru