V mesiacoch júl a august má zbor prázdniny, nemá nácviky a ani nespieva na nedeľných liturgiách o 10:30 h.
Kronika účinkovania zboru