Upozornenie: toto je pracovná stránka slúžiaca pre experimentálne účely alebo pre testovanie, na túto stránku preto nesmeruje žiaden hypertextový odkaz.

V súčasnosti sa na stránke nachádzajú len hypertextové odkazy na pracovné verzie notových zápisov rôznych nápevov modlitby Otče náš v aramejskom jazyku.

maronitský nápev (jednohlasne)
sýrsko-malabarský nápev (jednohlasne)
jeruzalemský nápev (jednohlasne)
ninivský nápev (jednohlasne)
maronitský nápev – mníšsky (jednohlasne)
surithský nápev (jednohlasne)
mezopotamský nápev (jednohlasne)
aleppský nápev (jednohlasne)
inannský nápev (jednohlasne)
iracký nápev (štvorhlasne – SATB)
nápev kandského kláštora, arr.: archimandrita Serafim [Bit-Charibi] (tenorové sólo s trojhlasným zborovým sprievodom)
malankarský tamilnadský nápev (jednohlasne)
malankarský changanaserský nápev (jednohlasne)
malankarský bangalorský nápev (jednohlasne)

(ďalších cca. 5 nápevov je momentálne rozpracovaných)