SME, 25. 10. 1997

BRATISLAVA (SME – jb) – Zajtra o 17. h sa v Kostole Sv. Trojice na Župnom námestí v Bratislave uskutoční koncert bratislavského zboru Chrysostomos pod názvom Pozdrav Solúnčanom. Podľa slov Martina Škovieru, skladateľa a člena zboru, dátum koncertu nie je náhodný. Dvadsiaty šiesty október je totiž Dňom Sv. Demetra, patróna družobného mesta Bratislavy, gréckeho Solúna – Thessaloniké, kde sa práve v tento deň konajú viaceré kultúrne podujatia. Program nedeľného koncertu tvoria chrámové spevy východnej cirkvi v úpravách známych skladateľov – P. Česnokova, D. S. Bortňanského, M. Verbyckého, ako aj chrámové spevy podľa prešovského irmológia. Koncert bude dirigovať Dr. Christopher Staničar z USA, ktorý pôsobí ako druhý dirigent Cincinnati Symphony Orchester v štáte Ohio. Minulý rok pôsobil desať mesiacov v Bratislave na VŠMU, kde si svoj odborný rast zvyšoval pod vedením profesora Bystríka Režuchu. Zároveň spolupracoval so zborom Chrysostomus. Záštitu nad koncertom prevzal primátor Bratislavy Peter Kresánek, podujatie sa koná s podporou Veľvyslanectva USA v SR. Zbor Chrysostomos je miešaný spevácky zbor, ktorý vznikol pri gréckokatolíckom farskom Chráme Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991-92. Tvoria ho výlučne neprofesionálni speváci, ktorých spája láska k cirkvi a nadšenie pre tradície cyrilo- -metodského obradu.

http://www.sme.sk/c/2052820/zajtra-bude-v-kostole-sv-trojice-v-bratislave-koncert-miesaneho-zboru-chrysostomos.html