Fotky

Paríž, 20. 2. 2015, rukopoloženie (udelenie svätého tajomstva kňazstva v prvom stupni): B. Jacoš, MEP (Francúzsko)

Next