Fotky

Bratislava, 19. 3. 2017, rozlúčková návšteva pápežského nuncia Mons. M. Giordana