Fotky

Báč, 24. 4. 2010, archijerejská sv. liturgia vladyku P. Rusnáka a odhalenie pam. tabule bl. biskupom P. P. Gojdičovi a V. Hopkovi