Fotky

Skalka nad V��hom, 15. 8. 2015, archijerejsk�� sv. liturgia s vladykom P. Rusn��kom spojen�� s oblie��kou