Fotky

Bratislava, 14. 9. 2014, nižšie svätenia a subdiakonát: A. Škoviera

Next