Fotky

Bratislava, 5. 10. 2013, sv. liturgia ����astn��kov plen��rneho zasadania CCEE

Next