Fotky

Bratislava, 27. 9. 2015, diakonská vysviacka: A. Škoviera