Fotky

Bratislava, 27. 9. 2015, diakonsk�� vysviacka: A. ��koviera