Fotky

Bratislava, 11. 11. 2017, udelenie kňazskej vysviacky A. Škovierovi

Next