Fotky

Bratislava, 18. 12. 2016, zapálenie 4. adventnej sviečky na staromestskom adventnom venci