Kronika účinkovania zboru

rok 2024

Termín Názov (popis) akcie
17. 2. 2024 (So) Účinkovanie na pohrebe dlhoročného člena zboru Ing. P. Luntera na cintoríne v Petržalke a následne na zádušnej sv. liturgii v Kostole sv. rodiny v Bratislave – Petržalke.

rok 2023

Termín Názov (popis) akcie
19. 11. 2023 Ďakovná liturgia sv. Jána Zlatoústeho za prežitých 50 rokov života vladyku Milana Lacha SJ, (hlavný slúžiteľ – vladyka Milan Lach SJ, spoluslúžiteľ a kazateľ – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, spoluslúžitelia – archimandrita ICEODr. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, Jozef Šofranko SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, HELic. o. Martin Mráz, kancelár Košickej eparchie), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
29. 8. 2023 (Ut) Účinkovanie pri slávnostnom odhalení pamätnej tabule zakladateľovi a dlhoročnému vedúcemu zboru prof. PhDr. Danielovi Škovierovi, PhD. na budove ZŠ v obci Herálec (na Morave).
17. 6. 2023 (So) 14. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spoluslúžiteľ a kazateľ – vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavskej eparchie), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
25. 3. 2023 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (svätiteľ vladyka Mons. P. Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spoluslúžiteľ vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavskej eparchie) s udelením kňazskej vysviacky o. Milanovi Sírnemu, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
12. 2. 2023 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s uvedením vladyku Milana Lacha SJ za pomocného biskupa bratislavskej eparchie (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spoluslúžitelia – apoštolský nuncius Svätej Stolice v SR arcibiskup Mons. Nicola Girasoli a vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos Rádia LUMEN)
6. 1. 2023 (Pi) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák, spoluslúžiteľ a kazateľ – apoštolský nuncius Svätej Stolice v SR arcibiskup Mons. Nicola Girasoli), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.

rok 2022

Termín Názov (popis) akcie
19. 11. 2022 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Ján Babjak SJ, emeritný prešovský arcibiskup – metropolita) v rámci 79. Trnavskej novény, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave.
18. 9. 2022 Odpustová liturgia sv. Jána Zlatoústeho (hlavný slúžiteľ a kazateľ o. Cyril Jančišin ml., redaktor TV LUX), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
10. 9. 2022 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – o. R. Čižík a o. M. Vadrna CCG) v rámci výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie s pripomenutím sto rokov existencie Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
3. 7. 2022 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – o. V. Skyba a o. Emil Turiak, Žilinský prototopresbyter) v rámci 33. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
26. 6. 2022 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho novokňaza Michala Janočka (kazateľ o. V. Skyba), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava
11. – 12. 6. 2022 11. 6.: XXXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
K. S. Tujev: Nyňi otpuščaješi
M. Škoviera: Velebenie na utierni Povýšenia sv. Kríža
N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur
M. Škoviera: Soma Christu – “Telo Kristovo” v gréckom jazyku
A. Astafiev: Tropár Paschy (trojjazyčný)
12. 6.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov

rok 2021

Termín Názov (popis) akcie
5. 12. 2021 Vystúpenie zboru (v značne redukovanej zostave – vzhľadom k protipandemickým opatreniam) pri príležitosti zapaľovania 2. adventnej sviečky na staromestskom adventnom venci protosynkelom o. Vladimírom Skybom spolu so starostkou mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava.
Program vystúpenia zboru:
M. Škoviera: Dom Efratov (stichiry Predsviatku narodenia Pána)
M. Škoviera: Zadostojník (velebenie a irmos hl. 1) Narodenia Pána
20. 11. 2021 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup) v rámci 78. Trnavskej novény, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave.
(Priamy prenos TV LUX)
4. 7. 2021 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – o. V. Skyba a o. Emil Turiak, Žilinský prototopresbyter) v rámci 32. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
29. 6. 2021 (Ut) Odpustová liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. V. Skyba, kazateľ vdp. Rudolf Galgóczi, farár Rímskokatolíckej farnosti v obci Lehnice), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.

rok 2020

Termín Názov (popis) akcie
12. 9. 2020 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – o. V. Skyba a o. M. Vadrna CCG) v rámci výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
5. 7. 2020 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – o. Emil Turiak, Žilinský prototopresbyter, kazateľ – o. Stanislav Diheneščík), Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Žilina – sídlisko Vlčince.
4. 7. 2020 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – o. Emil Turiak, Žilinský prototopresbyter, kazateľ – o. Stanislav Diheneščík) v rámci 31. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
23. 2. 2020 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Jednotka)

rok 2019

Termín Názov (popis) akcie
25. 12. 2019 (Str) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, kazateľ – apošt. nuncius arcibiskup J.Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
22. 12. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák), pri ktorej boli udelené nižšie svätenia bohoslovcom Michalovi Janočkovi a Petrovi Sahajdovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
20. 11. 2019 (Str) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – o. J. Durkot) v rámci “tímovej stredy”, Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza, Bratislava – Mlynská dolina.
15. 9. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
14. 9. 2019 (So) Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v cirkevnoslovanskom jazyku (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, kazateľ – archimandrita ICEODr. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
4. 7. 2019 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy, ako hosť prítomný vladyka Stepan, arcibiskup Ochridský a Macedónsky, hlava pravoslávnej cirkvi Severného Macedónska) v rámci jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
29. 6. 2019 (So) Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák, kazateľ o Metod Marcel Lukačik CSsR, viceprovinciál redemptoristov) spojená s udelením zlatej medaily sv. Petra a Pavla prof. D. Škovierovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)
17. 2. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos TV LUX)
3. 2. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. M. Šášik CM), farský chrám sv. Štefana Prvomučeníka, Šurany.

rok 2018

Termín Názov (popis) akcie
10. – 11. 11. 2018 10. 11.: XXVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
V. S. Kalinnikov: Vo carstviji tvojem op. 4
A. Glazunov: Plotiju usnuv
N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 2 G-dur
A. K. Ľadov: Chvalite Hospoda op. 61 č. 9
11. 11.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
16. 9. 2018 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák, kazateľ vladyka SEODr. Mons. M. Lach SJ, sídelný biskup eparchie Parma, U.S.A.) spojená s investitúrou Rádu hrobu sv. Lazára v Jeruzaleme, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
8. 9. 2018 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. P. Rusnák, o. V. Skyba a o. M. Vadrna CCG) v rámci výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
27. 7. 2018 (Pi) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia o. V. Skyba a o. Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, Michalovce) – XXVI. Spomienka na sv. Gorazda, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
28. 1. 2018 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
27. 1. 2018 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho pri príležitosti 10. výročia ustanovenia bratislavskej eparchie (slúžitelia vladyka Mons. P. Rusnák, vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a všetci kňazi bratislavskej eparchie), pri ktorej boli udelené nižšie svätenia bohoslovcom Lukášovi Homoľovi a Jozefovi Durkotovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.

rok 2017

Termín Názov (popis) akcie
18. 11. 2017 (So) Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. A. Škoviera, kazateľ vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
11. 11. 2017 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s udelením kňazskej vysviacky o. A. Škovierovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
17. 9. 2017 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák, kazateľ o. R. Jáger), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
9. 9. 2017 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia o. V. Skyba a o. M. Vadrna CCG) v rámci výročnej púte k sviatku Narodenia Panny Márie, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
4. 7. 2017 (Ut) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, apoštolský exarcha vladyka Kiro Stojanov, biskup zo Skopje (Macedónsko) a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy) s obradom uctenia si relikvií sv. Klimenta Ochridského (v rámci 28. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej), Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
22. 4. 2017 (So) Účinkovanie na ekumenickej bohoslužbe k sv. Cyrilovi a Metodovi konanej pri základoch cyrilo-metodského chrámu z 9. storočia na hrade Devín (slúžiaci o. Rastislav Čižík, Mons. M. Gavenda, Mgr. J. Hroboň ev. a. v. farár) v rámci Národnej púte na Devín.
26. 3. 2017 Archijerejská liturgia sv. Bazila Veľkého s vladykom Mons. P. Rusnákom a vladykom Mons. Jean-Abdo Arbachom BC, arcibiskupom gréckokatolíckej melchitskej cirkvi z Homsu v Sýrii ako súčasť sprievodného programu otvorenia Slovenskej národnej kancelárie pápežskej nadácie Aid to the Church in Need (u nás známej skôr pod názvom Kirche in Not), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
19. 3. 2017 Archijerejská liturgia sv. Bazila Veľkého s vladykom Mons. P. Rusnákom, a J. Ex. apoštolským nunciom v SR arcibiskupom Mons. Mariom Giordanom pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie na Slovensku, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
4. 2. 2017 (So) Vystúpenie zboru v rámci programu 13. gréckokatolíckeho plesu, UPC pri UK Bratislava – Mlynská dolina.
Program vystúpenia zboru:
A. K. Ľadov: Chvalite Hospoda op. 61 č. 9
N. A. Rimskij-Korsakov: Radujtesia, pravedniji č. 2 – pričasten soboty
M. M. Ippolitov-Ivanov: Vzbrannoj vojevoďi

rok 2016

Termín Názov (popis) akcie
18. 12. 2016 Vystúpenie zboru pri príležitosti zapaľovania 4. adventnej sviečky na staromestskom adventnom venci vladykom Mons. Petrom Rusnákom spolu so starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Radoslavom Števčíkom, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava.
Program vystúpenia zboru:
Ipen o Kyrios
I jenisis su, Christe
18. 11. 2016 (Pi) Vystúpenie zboru v rámci medzinárodnej konferencie “Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície” organizovanej Katedrou klasickej a semitskej filológie FiF UK pri príležitosti sedemdesiatin prof. D. Škovieru, Moyzesova sieň SF, Vajanského nábrežie, Bratislava.
12. – 13. 11. 2016 12. 11.: XXV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
A. A. Kopylov: Pod tvoju milosť
N. A. Rimskij-Korsakov: Znamenasia na nas (pričasten Povýšenia sv. Kríža)
M. Škoviera: Duch tvoj blahij (pričasten Päťdesiatnice)
V. Fajner: Ťilo Christovo (pričasten Paschy)
M. M. Ippolitov-Ivanov: Vzbrannoj vojevoďi (kondák Zvestovania presv. Bohorodičky)
13. 11.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
16. 10. 2016 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) so spomienkou na o. Pavla Spišáka, titulárneho kanonika, Chrám Najsvätejšej Trojice, Telgárt.
Po sv. liturgii prednesenie životopisného medailónu o o. Pavlovi Spišákovi (prednášahjúci – diakon a vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV Andrej Škoviera) a následne odhalenie pamätnej tabule o. Pavlovi Spišákovi vladykom Mons. P. Rusnákom spolu s o. M. Hospodárom, predsedom Spolu sv. Cyrila a Metoda a posvätenie nového náhrobného pomníka o. Pavla Spišáka na miestnom cintoríne a sakrálnych drevených plastík s krížom v areáli chrámu.
10. 7. 2016 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. A. Mackovjak), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
3. 7. 2016 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. A. Mackovjak), Chrám sv. Petra a Pavla, Kojšov.
4. 6. 2016 (So) 8. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom, (kazateľ – don Ján Čverčko SDB, rektor baziliky), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
3. 1. 2016 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. P. Rusnák a vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.

rok 2015

Termín Názov (popis) akcie
7. 12. 2015 (Po) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, spoluslúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s udelením nižšieho svätenia (postriženie) dvom gréckokatolíckym jezuitom – L. Popovychovi SJ a S. Jackaničovi SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava.
Spoluúčinkoval zbor Chorus Salvatoris (časť členov zboru)
15. 11. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, spoluslúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
7. – 8. 11. 2015 7. 11.: XXIV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
A. Jegorov: Trisagion No. 2
M. Škoviera: Osi is Christon (Ktorí ste v Krista v gréckom jazyku)
P. G. Česnokov: Cherubínsky hymnus op. 42
V. Fajner: Nyňi otpuščaješi č. 1
8. 11.: Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka J. Babjak SJ) v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
18. 10. 2015 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. Miroslav Bartoš, popradský protojerej), Chrám sv. Petra a Pavla, Poprad.
27. 9. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s udelením diakonskej vysviacky ThLic. Andrejovi Škovierovi, PhD., Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
20. 9. 2015 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. C. Vasiľom SJ (hlavný slúžiteľ a kazateľ) a vladykom Mons. P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
12. 9. 2015 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, spoluslúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) na sviatok Najsvätejšieho mena Panny Márie (zavedeného v Katolíckej cirkvi latinského obradu na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk nad Turkami 12. 9. 1683) s pripomenutím výročia tohto víťazstva a s pripomenutím narodenia a úmrtia sv. Metoda (*815, †885), Kostol sv. Kríža, Devín.
Akatist k presv. Bohorodičke s vladykom Mons. C. Vasiľom SJ pri základoch cyrilo-metodského chrámu z 9. storočia, hrad Devín.
5. 9. 2015 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s obradom uloženia relikvií sv. Teodory Alexandrijskej do bočného oltára (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci výročnej mariánskej púte bratislavskej arcidiecézy, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
15. 8. 2015 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) za účasti provinciálnej predstavenej sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Petry Sičákovej SNPM s obliečkou kandidátky Jany Hupcejovej a so skladaním druhých dočasných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti sr. Júlie Pribulovej SNPM, Pútnický kostol Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Malá Skalka, pútnické miesto Skalka pri Trenčíne (farnosť Skalka nad Váhom).
Návšteva Veľkej Skalky (v Kaplnke Sv. Andreja-Svorada a Beňadika sme spievali “Blahoslovi, duše moja, Hospoda” od M. M. Ippolitova-Ivanova).
23. 6. 2015 (Ut) Účinkovanie v rámci vernisáže výstavy Zdenka Dzurjanina “Videl som všetky kostoly Slovenska” (organizátor: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko), Kostol Povýšenia svätého Kríža (klarisky), Bratislava.
Program účinkovania zboru:
Kedrov (otec): Otče naš
Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda
Kastaľskij: Nyňi otpuščaješi (demestvennoje)
13. 6. 2015 (So) 7. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
31. 5. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)
7. 5. 2015 (Štv) Účinkovanie v rámci spomienkového stretnutia za zosnulých vojakov a obete vojny v predvečer 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny (organizáator: rímskokatolícka farnosť Bratislava – Kalvária) v areáli pamätníka padlých vojakov Červenej armády v Bratislave na Slavíne.
Program účinkovania zboru:
Panychída (slúžiteľ o . S. Diheneščík)
Rimskij-Korsakov: Otče naš
Balakirev: Anhel vopijaše
Glazunov: Christos voskrese
16. 4. 2015 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rámci prezentácie knihy Daniela Atanáza Mandzáka CSsR Dokumenty k Akcii „P“ Prešovský sobor (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák, spoluslúžiteľ – autor knihy), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
7. 3. 2015 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Fatimská sobota, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
20. 2. 2015 (Pi) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s rukopoložením (udelením svätého tajomstva kňazstva v prvom stupni) na diakona Bohdana Jacoša, MEP (Missions Etrangères de Paris), Sobor sv. Vladimíra Veľkého (Eparchia sv. Vladimíra Veľkého v Paríži Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi), Paríž, Francúzsko.

rok 2014

Termín Názov (popis) akcie
18. 12. 2014 (Štv) Účinkovanie zboru v rámci vianočného koncertu, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava.
18. 11. 2014 (Ut) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) pri príležitosti návštevy putovného Kríža Svetových dní mládeže sv. Jána Pavla II. spolu s ikonou Presvätej Bohorodičky, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
9. 11. 2014 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. Miroslav Bartoš, popradský protojerej), po nej spomienka na prenasledovaných gréckokatolíckych kňazov (odhalenie pam. tabule s panychídou), Chrám sv. Petra a Pavla, Poprad.
8. 11. 2014 (So) XXIII. ročník medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
N. A. Rimskij-Korsakov: Radujtesia, pravedniji č. 2 (pričasten soboty)
Zvorygin: Plotiju usnuv
M. Škoviera: Hospodi vozzvach (hl. 4) a stichira 1. pôstnej nedele Dažď mi umilenije (hl. 4, podoben Dal jesi znamenije)
N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 1 F-dur
G. Ľvovskij: Dogmatický Bohorodičník hl. 2
14. 9. 2014 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v cirkevnoslovanskom jazyku (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s obradom udelenia nižších svätení a subdiakonátu kandidátovi Andrejovi Škovierovi, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
6. 9. 2014 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci výročnej púte, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Marianka.
22. 6. 2014 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol sv. Jána Krstiteľa, Staré Město pod Sněžníkem – miestna časť Nová Senínka.
12. 6. 2014 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) na Vigílii slávnosti sv. Antona Paduánskeho (v rámci františkánskych Dní sv. Antona), Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava.
22. – 25. 5. 2014 XXXIII. ročník International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka 2014“
23. 5.: Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska – vystúpenie zboru v rámci festivalu
Program vystúpenia zboru:
V. S. Kalinnikov: Trisagion
M. Škoviera: Hospodi vozzvach hl. 4, Stichira Dažď mi umilenije (hl. 4, podoben Dal jesi znamenije)
Zvorygin: Plotiju usnuv – exapostilarion Paschy
N. A. Rimskij-Korsakov: Radujtesia pravedniji No. 2
M. Škoviera: Soma Christou – Telo Kristovo v gréckom jazyku
P. Dinev: Bohorodice Ďivo
G. Ľvovskij: Dogmatický Bohorodičník hl. 2
A. D. Kastaľskij: Nyňi otpuščaješi (demestvennoje)
V. S. Kalinnikov: Vo carstviji tvojem
– Białystok, liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rímskokatolíckom chráme sv. Anny (slúžiteľ o. R. Čižík)
24. 5.: Białystok, liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rímskokatolíckom chráme sv. Anny (slúžiteľ o. R. Čižík)
– Białowieża, koncert zboru v rámci festivalu v rímskokatolíckom chráme Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– Białowieża, liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rímskokatolíckom chráme Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (slúžiteľ o. R. Čižík)
3. 5. 2014 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka SEODr. Mons. M. Lach SJ, spoluslúžiteľ – Mons. M. Gavenda), Národná púť na Devín, Kostol sv. Kríža, Devín.
1. 3. 2014 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, fatimská sobota v rámci Roka Sedembolestnej, (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

rok 2013

Termín Názov (popis) akcie
5. 10. 2013 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rámci plenárneho zasadania Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), predsedal vyšší arcibiskup a metropolita Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vladyka Svjatoslav Ševčuk, spoluslúžiacimi boli vladykovia Virgil Berces (Rumunsko), Milan Šášik CM (Ukrajina), J. Babjak SJ a P. Rusnák, prítomní boli kardináli Dominik Duka (Praha), Angelo Bagnasco (Rím) a Péter Erdő (Budapešť), arcibiskup S. Zvolenský a ďalších vyše 60 biskupov, arcibiskupov a metropolitov z 33 štátov Európy, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
14. 9. 2013 (So) Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. C. Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi (hlavný slúžiteľ a kazateľ) a vladykom Mons. P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
7. 7. 2013 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Dimitriosom Salachasom, arcibiskupom Atén a Solúna a s vladykom Mons. P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
9. 6. 2013 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom a vladykom SEODr. Mons. M. Lachom SJ, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
8. 6. 2013 (So) 5. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom, (kazateľ – o. M. Durlák), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
5. 5. 2013 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s udelením subdiakonátu Bohdanovi Jacošovi, MEP (Missions Etrangères de Paris), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
14. 4. 2013 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
14. 2. 2013 Vystúpenie zboru v rámci slávnosti odovzdávania cien KBS Fra Angelico, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava.
Program účinkovania zboru:
Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda
Kalinnikov: Vo carstviji tvojém
Staničar: Polychronion
15. 1. 2013 Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (za účasti zástupcov R-KC, G-KC – o. Čižík, EC Metodistickej, ECAV, baptistickej, bratskej a reformovanej cirkvi), Kostol Zvestovania Pána (františkánsky), Bratislava.
Spoluúčinkovala Schola františkánskeho kostola.
Program účinkovania zboru:
Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda
Česnokov: Tebe pojem
Kastaľskij: Nyňi otpuščaješi

rok 2012

Termín Názov (popis) akcie
17. – 18. 11. 2012 17. 11.: XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
M. A. Balakirev: Svyše prorocy
S. Číž: Bohorodice Ďivo
M. Škoviera: Soma Christu (Telo Kristovo v gréckom jazyku)
M. Škoviera: Zadostojník Nanebovstúpenia Pána
V. S. Kalinnikov: Trisagion
18. 11.: Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka J. Babjak SJ) v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
14. 7. 2012 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) pre Pápežskú švajčiarska gardu (3. skup.) v rámci návštevy Slovenska, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
7. 7. 2012 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) pre Pápežskú švajčiarska gardu (1. skup.) v rámci návštevy Slovenska, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
16. 6. 2012 (So) 4. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom a vladykom Mons. M. Chauturom, CSsR (kazateľ) s udelením nižších svätení Bohdanovi Jacošovi, MEP (Missions Etrangères de Paris). Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
(Priamy prenos STV)
1. 6. 2012 (Pi) Akatist k presv. Bohorodičke (o 22:00) v rámci akcie „Noc kostolov 2012“, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
29. 4. 2012 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentálsky), Bratislava.
26. 3. 2012 (Po) Akatist k presv. Bohorodičke po vysokoškolskej sv. omši s o. M. Lachom SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava.
25. 3. 2012 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s udelením krstu a myropomazania (synovi o. Juraja Tereka pôsobiaceho v ITI – Trumau), Medzinárodný teologický inštitút (ITI) – Trumau, Rakúsko.
4. 3. 2012 Koncert „Spevom k srdcu, srdcom k Bohu“ v Kostole sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka za účasti arcibiskupa Mons. S. Zvolenského a podpredsedu NR SR J. Figeľa.
Program vystúpenia zboru:
Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi duše moja
Starickij: Kajúceho zločinca
Škoviera: Zadostojník Kvetnej nedele
(Záznam TV LUX)
29. 1. 2012 Archijerejský liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) – farský Kostol Najsvätejšej Trojice, Malacky.

rok 2011

Termín Názov (popis) akcie
12. – 13. 11. 2011 12. 11.: XX. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov.
Program vystúpenia zboru:
A. Kastaľskij: Nyňi otpuščaješi (demestvennoje)
Zvorygin: Plotiju usnuv
M. Škoviera: Kánon Paschy
P. G. Česnokov: Tebe pojem (spoločne so zborom Kyrillomethodeon z Bratislavy a zborom P. P. Gojdiča z Vranova – Čemerného)
13. 11.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
19. 9. 2011 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák, kazateľ – bývalý kaplán bratislavskej gréckokatolíckej farnosti o. ThLic. Miroslav Mrug, t.č. farár v Rešove, okr. Bardejov) – Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
27. 7. 2011 (Str) Archijerejský liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) – XIX. Spomienka na sv. Gorazda, Kostol sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka.
2. 7. 2011 (So) 3. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom (slúžiteľ) a pomocným biskupom Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. prof. ThDr. J. Haľkom, PhD. (kazateľ), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
29. 5. 2011 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s Jeho Blaženosťou Gregorom III. Lahamom, patriarchom Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, hlavou melchitskej gréckokatolíckej cirkvi a s vladykom Mons. P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
26. 5. 2011 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s Jeho Blaženosťou Gregorom III. Lahamom, patriarchom Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, hlavou melchitskej gréckokatolíckej cirkvi a s vladykom Mons. M. Chauturom CSsR pri príležitosti slávnostnej investitúry vojenského a špitálskeho Rádu sv. Lazára, korunovačný Dóm sv. Martina, Bratislava.
8. 5. 2011 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s udelením diakonského svätenia kandidátovi Michael Scott-Lee (USA), slúžitelia vladyka Mons. P. Rusnák a vladyka John Michael Kudrick, biskup eparchie Parma (USA), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
27. 2. 2011 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s udelením nižších svätení (postrihnutia, svieconosiča a čitateľa) kandidátovi Michael Scott-Lee (USA), slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
20. 1. 2011 Účinkovanie v rámci celomestskej ekumenickej pobožnosti, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava.

rok 2010

Termín Názov (popis) akcie
3. 11. 2010 Účinkovanie na vernisáži výstavy „Pramene byzantskej tradície na Slovensku“ (prítomní arcibiskup C. Vasiľ, SJ, vladyka P. Rusnák), Národné osvetové centrum, Bratislava.
17. 10. 2010 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol sv. Heleny, Trnava.
3. 10. 2010 (Ne) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. P. Rusnák, o. P. Sabol, o. I. Cingeľ, rím-kat. dekan Ľudovít Malý) pri príležitosti otvorenia gréckokatolíckej filiálky v Novom Meste nad Váhom, farský chrám Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom.
27. 6. 2010 Eparchiálny odpust: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
19. 6. 2010 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia o. V. Skyba, o. R. Čižík, o. Suchý) a moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci slávností sv. Cyrila a Metoda, Slovanské hradiště Mikulčice-Valy.
12. 6. 2010 (So) 2. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s arcibiskupm Mons. C. Vasiľom SJ. a vladykom Mons. P. Rusnákom, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
9. 5. 2010 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol sv. rodiny, Bratislava – Petržalka.
24. 4. 2010 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci spomienkovej akcie (organizátor: konfederácia politických väzňov) s odhalením pam. tabule bl. biskupom P. P. Gojdičovi a V. Hopkovi a udelením pam. medaily vladykovi Mons. P. Rusnákovi a o. J. Škovierovi, Farský kostol sv. Antona Paduánskeho, Báč.
27. 3. 2010 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci festivalu Kvetného víkendu VIKVETFEST, UPC pri UK Bratislava.
12. – 19. 1. 2010 Eparchiálna púť do Svätej zeme
12. 1. – sv. omša (rímskokatolícka) Haifa, chrám Stella Maris na hore Karmel s hrobom prorka Eliáša
13. 1. – archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho vo františkánskom chráme (Franciscans Friars) na hore Tábor (Monte Tabor)
Kána Galilejská – obrad sobáša s obnovením manželských sľubov
14. 1. – archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho na Hore Blahoslavenstiev
Yardenit – obrad krstu s obnovením krstu v rieke Jordán
15. 1. – Jeruzalem: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v chráme v Schmidt’s Girls College, Krížová cesta (chrám bičovania, bazilika Ecce Homo, Bazilika Božieho hrobu), koptský patriarchát a chrám (konvent) sv. Juraja, gréckokatolícky melchitský patriarchát a chrám sv. Jozefa, arménsky ortodoxný patriarchát a katedrála sv. Jakuba, sýrsky ortodoxný patriarchát a chrám (konvent) sv. Marka, Večeradlo na Hagia Sion, Múr nárekov
16. 1. – Betlehem: Jaskyňa mlieka (Milk Grotta), bazilika Narodenia, bazilika sv. Kataríny Alexandrijskej, archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v jaskyni Betlehemských neviniatok (pri hrobe sv. Hieronýma), Pole pastierov, kláštor v Cremisan (spievali sme rehoľníkom o.i. Laudate…) Jeruzalem: Dominus Flevit, údolie Cedrón, Getsemanská záhrada, Bazilika agónie (Bazilika národov), Kostol Usnutia panny Márie (Dormitio) – hrob p. Márie
17. 1. – Jeruzalem: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v chráme v Schmidt’s Girls College, Kumrán, Masada, Mŕtve more – En Boqeq, Eilat/Taba, Egypt – Sinaj
18. 1. – kláštor sv. Kataríny, Elaria Beach Resort – Nuweiba
19. 1. – Betlehem: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v karmelitánskom chráme sv. Jozefa
6. 1. 2010 (Str) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) na sviatok Bohozjavenia, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos SRo)

rok 2009

Termín Názov (popis) akcie
21. 11. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák, kazateľ – Prof. Tadeusz Zasępa), v rámci spomienkovej slávnosti na kňazov väznených v Nových Zámkoch (organizátor: konfederácia politických väzňov) s odhalením pamätnej tabule Spišskému pomocnému biskupovi Mons. Š. Barnášovi a ostatným väzneným kňazom, Farský kostol Povýšenia svätého Kríža, Nové Zámky,
(Priamy prenos TV LUX)
13. – 15. 11. 2009 14. 11.: XVIII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program vystúpenia zboru:
P. I. Čajkovskij: Otče naš z Lit. Op. 41
arcibiskup Ionathan: Plotiju usnuv
M. Škoviera: Zadostojník Kvetnej nedele
G. Ľvovskij: Dogmatický bohorodičník 2. hlasu
15. 11.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
11. 11. 2009 (Str) Koncert (v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie „Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita“), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
Program vystúpenia zboru:
1. Čajkovskij: Otče naš
2. arcibiskup Ionahan: Plotiju usnuv
3. Škoviera: S nami Boh
4. Rimskij-Korsakov: Tvorjaj anhely
5. Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi duše moja Hospoda
6. Škoviera: Zadostojník Kvetnej nedele
7. Ľvovskij: Dogmatický bohorodičník
Spoluúčinkoval zbor Kyrillomethodeon (s vlastným programom)
31. 10. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom. Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
(Priamy prenos Rádia LUMEN)
18. 10. 2009 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol sv. Anny (uršulínsky), Trnava
3. 7. 2009 (Pi) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci 20. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová
20. 6. 2009 (So) Eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín
19. 6. 2009 (Pi) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) s kňazskou vysviackou o. M. Pavúka, MSC – Nitra, Klokočina
14. 6. 2009 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s biskupskou chirotóniou arcibiskupa C. Vasiľa, SJ
Rím, bazilika Santa Maria Maggiore, hlavný svätiteľ: Križevacký emeritný biskup vladyka Slavomir Miklovš, prítomní 4 kardináli (Leonardo Sandri – prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, Jozef Tomko, Bernard Francis Law a Tomáš Špidlík SJ) a 30 biskupov a arcibiskupov.
Spoluúčinkoval Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova.
(Priamy prenos TV LUX a Rádia Lumen)
31. 5. 2009 Nedeľa Päťdesiatnice: Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
23. 5. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom s diakonskou vysviackou (M. Pavúk, MSC), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
17. 5. 2009 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Farský Kostol sv. Margity, Bratislava – Lamač
5. 3. 2009 (Štv) 1) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (hlavný slúžiteľ), vladykom P. Rusnákom, vladykom M. Chauturom CSsR a ďalšími arcibiskupmi a biskupmi (vl. Hlib – Lončina, Ukrajina, vl. Virgil Bercea – Oradea Mare Rumunsko, vl. Florentin Crihalmeanu – Cluj, Rumunsko, vl. Michail Hrinčišin CSsR – exarcha Francúzsko, vl. Fülöp Kocsis – Hajdúbodrog, Maďarsko, vl. John M. Kudrick – Parma, USA, vl. Alexandru Mesian – Lugoj, Rumunsko, vl. Christo Projkov – exarcha Bulharsko, vl. Jaroslav Pryriz – Sambir-Drohobič, Ukrajina, vl. Milan Šášik CM – Mukačevo, Ukrajina, Mons. Joseph Werth SJ – biskup Novosibirsk (gr-kat. ordinár) Rusko, archimandrita Sergius Gajek MIC – vizitátor Bielorusko a ďalší – spolu 19 biskupov) za účasti j.e. kard. Schönborna v rámci medzinárodného sympózia „Poslanie katolíckych východných cirkví v rámci svetovej cirkvi a pre moderný svet“ – kláštor Gaming (Rakúsko)
2) Návšteva cisterciánskeho opátstva Heiligenkreutz (spievali sme akatist k presv. Bohorodičke, tropár a kondák Povýšenia sv. kríža, Blahoslovi, duše moja Hospoda)
31. 1. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom, bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským a j. e. apoštolským nunciom v SR arcibiskupom Mariom Giordanom pri príležitosti 1. výročia zriadenia bratislavskej eparchie, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
Nasledoval koncert zborov pôsobiacich pri Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža Bratislava (Chrysostomos a Kyrillomethodeon)
Program vystúpenia zboru:
1. Kalinnikov: Blaženstvá
2. Christos anesti – grécke
3. Kastaľskij: Christos voskrese
4. Škoviera: Izaiáš plesaj
5. Ippolitov-Ivanov: Vzbrannoj vojevoďi
25. 1. 2009 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
17. 1. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s Jeho Blaženosťou Gregorom III. Lahamom, patriarchom Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, hlavou melchitskej gréckokatolíckej cirkvi (v rámci jeho súkromnej návštevy Slovenska – generálnej kapituly slovenskej provincie rytierskeho rádu sv. Lazára z Jeruzalema) a vladykom P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava

rok 2008

Termín Názov (popis) akcie
29. – 30. 11. 2008 29. 11.: XVII ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program vystúpenia zboru:
P. G. Česnokov: Tebe pojem z Lit. Op. 42
M. Škoviera: Izaiáš, plesaj, irmos
A. Kastaľskij: Nyni otpuščaješi
V. S. Kallinikov: Blaženstvá op. 4
30. 11.: Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
25. 10. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) spojená s vysviackou zvona sv. Peter a Pavol, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
28. 9. 2008 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, slúžiteľ o. J. Burda SJ, Kostol sv. Anny (uršulínsky), Trnava
14. 9. 2008 Predvečer odpustovej slávnosti: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) o 19:00, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín
19. 7. 2008 (So) Spoluúčinkovanie (Trisagion) na archijerejskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom a vladykom L. Hučkom v rámci stretnutia mládeže ČR a SR AktIv8 (pri príležitosti SDM v Sydney) v Bazilike Nanebevzetí Panny Márie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
12. 7. 2008 (So) Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. J. Burda, SJ), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
6. 7. 2008 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. J. Burda, SJ), Chrám sv. Michala archanjela, Ruská Kajňa
5. 7. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci eparchiálnych osláv sv. Cyrila a Metoda košickej eparchie, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Sečovce
(Priamy prenos SRo)
2. 7. 2008 (Str) Účinkovanie v rámci predstavenia slovenského prekladu Kompendia sociálnej náuky Cirkvi (prítomní: j.e. kard. Renato Martino, vladyka P. Rusnák, j. e. apoštolský nuncius v SR arcibiskup Mario Giordana, j. e. A. Provenzano, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky, min. práce, soc. vecí a rodiny SR p. O. Tomanová a ďalší) Pálffyho palác, Bratislava
14. 6. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák) v rámci slávností sv. Cyrila a Metoda, Slovanské hradiště Mikulčice-Valy
17. 5. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. P. Rusnák), Akatist k presv. Bohorodičke, hora Živčáková, Turzovka
4. 5. 2008 Spoluúčinkovanie na benefičnom koncerte „Spev pre Afriku“, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
(Priamy prenos rádia Lumen a vysielacia premiéra TV LUX)
9. 3. 2008 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s j.e. Jozefom kard. Tomkom, arcibiskupom Antoniom Maria Vegliom (sekretárom kongregácie pre východné cirkvi), Gianfrancom Gallonem (nunciatúra), arcibiskupmi J. Babjakom SJ, Zvolenským a Sokolom a s ďalšími biskupmi zo SR a ČR s obradom intronizácie vladyku P. Rusnáka, Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
spoluúčinkovali zbory Kyrillomethodeon a Lamač‑Dúbravka
17. 2. 2008 Archijerejská liturgia sv. Bazila Veľkého s j.e. Jozefom kard. Tomkom, j.e. Leonardom kard. Sandrim, j.e. Ľubomyrom kard. Huzarom a j.e. Stanislavom kard. Dziwisom s obradom intronizácie arcibiskupa a metropolitu J. Babjaka SJ v športovej hale v Prešove,
spoluúčinkovali katedrálne zbory z Prešova a Košíc a Zbor sv. Romana Sladkopevca
(Priamy prenos Rádia Lumen)
16. 2. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s j.e. Jozefom kard. Jozefom Tomkom, j.e. Leonardom kard. Sandrim (prefektom kongregácie pre východné cirkvi) a arcibiskupom L. Muresanom (Blaj – Rumunsko) s obradom biskupskej vysviacky vladyku P. Rusnáka v športovej hale v Prešove
(Priamy prenos Rádia Lumen)
27. 1. 2008 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (v rámci návštevy vladyku v Bratislave pri príležitosti preberania ceny Spravodlivý medzi národmi udelenej štátom Izrael bl. P. P. Gojdičovi), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
21. 1. 2008 (Po) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov

rok 2007

Termín Názov (popis) akcie
2. 12. 2007 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (zriadenie gréckokatolíckej farnosti v Komárne), Kostol sv. Anny, Komárno
24. – 25. 11. 2007 24. 11.: XVI ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program vystúpenia zboru:
N. A. Rimskij-Korsakov: Tvorjaj anhely
M. Škoviera: S nami Boh
A. Kastaľskij: Svite tichij č. 2
M. M. Ippolitov-Ivanov: Vzbrannoj vojevoďi
25.11.: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, Prešov
16. – 17. 6. 2007 16. 6.
– Liturgia sv. Jána Zlatoústehos o. R. Čižikom v chráme sv. Kosmy a Damiána v Emauzích na Slovanech, Praha
– Koncert: Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha 5 – Nové Butovice
17. 6.
– Liturgia sv. Jána Zlatoústeho so správcom slovenskej farnosti v Prahe o. K. Balážom a s o. R. Čižikom v Chráme Nejsvětější trojice, Spálená ul., Praha
9. 6. 2007 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom E. Kočišom v rámci slávností sv. Cyrila a Metoda, Slovanské hradiště Mikulčice-Valy
6. 5. 2007 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. P. Rusnákom, farský Kostol sv. Margity, Bratislava – Lamač
11. 4. 2007 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. V. Kindjom SJ (akcia UPC Trnava), Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuitský), Trnava
11. 2. 2007 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. P. Rusnákom, Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov

rok 2006

Termín Názov (popis) akcie
9. 12. 2006 (So) Akatist k presv. Bohorodičke, UPC pri UK Bratislava – Mlynská dolina
25. – 26. 11. 2006 25. 11.: XV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program vystúpenia zboru:
M. M. Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja Hospoda
M. Škoviera: Zadostojník Bohozjavenia
P. Česnokov: Cherubínsky hymnus op. 27 č. 5
A. Kastaľskij: Tropár Paschy
26. 11.: Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
17. 6. 2006 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (zriadenie gréckokatolíckej farnosti v Trnave), Kostol sv. Anny (uršulínsky), Trnava
10. 6. 2006 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci slávností sv. Cyrila a Metoda, Slovanské hradiště Mikulčice-Valy
21. 5. 2006 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. C. Jančišinom, Farský Kostol sv. Margity, Bratislava – Lamač
30. 4. 2006 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (úvodné podujatie: Európske kultúrne dni 2006), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
18. 4. 2006 (Ut) Nižšie svätenie (na subdiakona) Jána Burdu SJ, archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (svätiteľ), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
6. 4. 2006 (Štv) Vystúpenie v rámci vernisáže výstavy „Vincent Luca: Ikony“, Kúpeľný ostrov, Piešťany
14. 2. 2006 (Ut) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v Kostole sv. Ducha, Bratislava – Dúbravka
5. 2. 2006 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom M. Šášikom CM, Farský kostol Všetkých svätých, Veľké Zálužie
23. 1. 2006 (Po) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
6. 1. 2006 (Pi) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. C. Jančišinom ml., tajomníkom KBS) na sviatok Bohozjavenia, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)

rok 2005

Termín Názov (popis) akcie
19. – 20. 11. 2005 19. 11.: – XIV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program vystúpenia zboru:
A. Kastaľskij: Slava vo vyšnich Bohu
A. K. Ľadov: Chvalite Hospoda op. 61 č. 9
M. Škoviera: Agios o Theos
N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur
20. 11.: – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v chráme Božej Múdrosti Košice – Furča (slúžiteľ o. M. Mati)
– návšteva Centra spirituality Východ-Západ p. J. Lacka SJ
17. 11. 2005 (Štv) Účinkovanie zboru v rámci slávnostného odhalenia pamätníka obetiam komunizmu (autor pamätníka – akad. sochár J. Barinka), Jakubovo nám., Bratislava
18. 9. 2005 3. celoslovenský eucharistický kongres:
1) archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ a vladykom M. Chauturom CSsR, Kostol Najsv. rodiny, Bratislava – Petržalka
2) spoluúčinkovanie na pontifikálnej sv. omši slúženej pápežským legátom j. e. J. kardinálom Tomkom, priestranstvo pred Kostolom Najsv. rodiny (nám. Jána Pavla II.), Bratislava – Petržalka.
(Priamy prenos STV, SRo, Rádia Regina na všetkých 3 okruhoch a Rádia Lumen)
17. 9. 2005 (So) Archijerejská odpustová liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ, následne návšteva pápežského legáta j. e. J. kardinála Tomka vo farnosti Povýšenia svätého Kríža Bratislava (moleben k bl. P. P. Gojdičovi a bl. V. Hopkovi, Eucharistická poklona), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
17. 7. 2005 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. P. Rusnákom), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
7. 7. 2005 (Štv) Vystúpenie zboru v rámci vernisáže výstavy akad. sochára M. Gavulu „Aura skla“, Galéria SPP, Dom plynárov, Bratislava
5. 7. 2005 (Ut) Koncert zboru, Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba, Bratislava – Rača
2. 7. 2005 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Hučkom v rámci slávností sv. Cyrila a Metoda, Slovanské hradiště Mikulčice-Valy
Návšteva Baziliky Nanebevzetí Panny Márie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě – večiereň v kaplnke Matky Unie
17. 4. 2005 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Farský Kostol sv. Margity, Bratislava – Lamač
2. 4. 2005 (So) Utiereň a liturgia sv. Jána Zlatoústeho – medzinárodná sociálno-etická konferencia (organizovaná Teologickou fakultou TU), hotel SOREA, Kráľovské údolie – Bratislava

2004

Termín Názov (popis) akcie
18. 12. 2004 (So) Koncert zboru pri príležitosti 15. výročia Betlehemského svetla na Slovensku, Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba, Bratislava – Rača
10. 11. 2004 (Str) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. V. Kindjom, SJ, Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuitský), Trnava
25. – 26. 9. 2004 25. 9.: Koncert – Spišské Vlachy, Farský Kostol sv. Jána Krstiteľa
26. 9.: Sv. liturgia – Slovinky, gréckokatolícky Chrám sv. veľkomučeníka Juraja
25. 7. 2004 Odpustová liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. P. Rusnákom, Kostol sv. Anny, Trenčín
22. 5. 2004 (So) Mariazell (Rakúsko), Stredoeurópska púť národov (Mitteleuropäischer Katolikentag) – spoluúčinkovanie na sv. omši slúženej j. e. kardinálom Sodanom, štátnym sekretárom Vatikánu.
(Priamy prenos STV)
9. 5. 2004 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov – liturgia sv. Jána Zlatoústeho (venované 100. výročiu narodenia bl. V. Hopku – 21. 4. 1904)
18. 4. 2004 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ a j. e. apoštolským nunciom v SR arcibiskupom Mons. H. J. Nowackým, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
marec – máj 2004 Nahrávanie CD, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
18. 2. 2004 (Str) Vystúpenie zboru v rámci slávnosti odovzdávania cien KBS Fra Angelico (jedným z ocenených bol aj zbor Chrysostomos), Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

2003

Termín Názov (popis) akcie
30. 11. 2003 Koncert „Začíname spolu advent“, Kostol Ducha svätého, Bratislava – Devínska Nová Ves
26. 10. 2003 Koncert Pozdrav Solúnčanom (za účasti Eurokomisára J. Figeľa), Kostol sv. Ladislava, Bratislava
28. 9. 2003 Koncert zboru (v rámci festivalu Ars antiqua Europae 2003), Katedrála Nanebovzatia panny Márie, Rožňava
14. 9. 2003 Spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. otca Jána Pavla II v Bratislave – Petržalke (beatifikácia bl. V. Hopku a bl. sr. Z. Šelingovej)
(Priamy prenos STV)
13. 9. 2003 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Johnom Pazakom (Kanada) a vladykom J. Babjakom SJ, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
5. 7. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
4. 7. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Matky Božej, Nitra – Kalvária
Návšteva misijného domu o. Verbistov
8. 6. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Panny Márie snežnej, Bratislava – Kalvária
25. 5. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Narodenia Panny Márie, Bratislava – Dlhé diely
4. 5. 2003 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. Marcel Mojzeš), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
27. 4. 2003 Vystúpenie zboru v rámci slávnostnej akadémie (k problematike kresťanskej rodiny v podmienkach EÚ) s eurokomisárom J. Figeľom a za účasti bývalého prezidenta SR M. Kováča, DK Dúbravka, Bratislava
23. 2. 2003 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom J. Babjakom SJ (prvá návšteva vladyku J. Babjaka SJ v Bratislave), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
9. 2. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Narodenia Panny Márie, Bratislava – Dlhé diely
19. 1. 2003 Primičná archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho vladyku M. Šášika CM, Katedrála sv. Emmeráma, Nitra
spoluúčinkoval zbor Kyrillomethodeon
5. – 6. 1. 2003 Púť Rím
5. 1.: – Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s arcibiskupom vladykom Basilom Schottom (Pittsburg, USA) a vladykom M. Chauturom CSsR v Russicu
6. 1.: – Spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. Otca Jána Pavla II. v bazilike sv. Petra (biskupská vysviacka vladyku J. Babjaka SJ a vladyku M. Šášika CM)
– Návšteva SÚSCM (spievali sme 3 skladby v kaplnke)

2002

Termín Názov (popis) akcie
16. 12. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
13. 12. 2002 Koncert zboru, UPC pri UK Bratislava – Mlynská dolina
6. 12. 2002 Účinkovanie v rámci slávnostnej akadémie k 50. výročiu vzniku katedry žurnalistiky FiF UK, Moyzesova sieň SF, Vajanského nábrežie, Bratislava
27. 10. 2002 Účinkovanie na benefičnom koncerte pre nadáciu „Výskum rakoviny“, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentálsky), Bratislava
Spoluúčinkoval zbor Kyrillomethodeon
5. 10. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho za účasti j.e. Tomáša kard. Špidlíka a po nej večiereň pre 36 delegátov medzinárodného kongresu jezuitov zameraného na ekumenické aktivity Spoločnosti Ježišovej (konanom 3. – 7. 10. na Velehrade, Slovensko na kongrese zastupovali 4 gréckokatolícki jezuiti – o. Ján Babjak, o. Cyril Vasiľ, o. Milan Lach a školastik Ján Burda), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
28. – 29. 9. 2002 Účasť na festivale Ars antiqua Europae 2002:
28. 9. Koncert: evanjelický a.v. kostol Revúca
29. 9. Koncert: hradná kaplnka, hrad Krásna Hôrka
29. 9. Koncert: evanjelický a.v. kostol Štítnik
5. 7. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v rámci osláv sv. Cyrila a Metoda – námestie Európy, Komárno
23. 6. 2002 Koncert zboru, Kostol sv. Františka z Assisi, Bratislava – Karlova Ves
16. 6. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. Vojtechom Rosíkom (s pripomenutím 10. výročia jeho kňazskej vysviacky), Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Čierny Balog
Návšteva benediktínskeho kláštora a Baziliky sv. Egídia v Hronskom Beňadiku (spievali sme 3 skladby)
18. 5. 2002 Spoluúčinkovanie na sv. omši s kňazskou vysviackou (p. Marek Vadrna a p. Pius Marián Kráľ), Kostol Narodenia Panny Márie, Marianka
Spoluúčinkoval Cíferský spevácky zbor
14. 4. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. J. Škovierom, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Šaľa,
Návšteva Kostola Panny Márie Nanebovzatej (kaplnka sv. Štefana z r. 1103) v Diakovciach (spievali sme 3 skladby)
17. 3. 2002 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov – liturgia sv. Jána Zlatoústeho s gen. vikárom Závackým pri príležitosti výročia úmrtia bl. D. M. Trčku a 75. výročia biskupskej konsekrácie bl. P. P. Gojdiča
14. 3. 2002 Nahrávanie Akatistu k Presvätej Bohorodičke pre SRo (kňaz – o. C. Jančišin), Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
11. 3. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. C. Vasiľom SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
16. 2. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. S. Diheneščíkom, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
Spoluúčinkoval zbor Lamač – Dúbravka
14. 2. 2002 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (vikár o. P. Sabol, o. P. Karoľ, OSBM – gréckokatolícky farár v Nitre), cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
1. 1. 2002 Účinkovanie zboru v rámci ekumenickej novoročnej bohoslužby, Primaciálny palác, Bratislava

2001

Termín Názov (popis) akcie
16. 12. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. S. Diheneščikom), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
9. 12. 2001 Koncert zboru, Kostol Mena Panny Márie, Bratislava – Vrakuňa
12. 11. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
2. – 5. 11. 2001 Púť Taliansko
2. 11. (Assisi, Rím)- liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Basilica san Francesco (Inferiore) – Assisi
– večiereň, katedrála sv. Sofie, Rím
3. 11. (Rím) – nácvik zborov na Nám. sv. Petra
– archijerejská sv. liturgia s vladykami zo Slovenska, USA a Kanady, Russicum, Rím
4. 11. (Rím) – spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. Otca Jána Pavla II. na Nám. sv. Petra (beatifikácia bl. P. P. Gojdiča a bl. D. M. Trčku)
– návšteva Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta
5. 11. (Rím) – účasť na generálnej audiencii na Nám. sv. Petra
– spoluúčinkovanie pri ďakovnej archijerejskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v bazilike Santa Maria Maggiore s j. e. Jozefom kard. Tomkom, slovenskými biskupmi (zo Slovenska aj zahraničia) a j. e. arcibiskupom G. Coppom (bývalým apoštolským nunciom v ČSFR)
28. 10. 2001 Koncert zboru Pozdrav Solúnčanom, Kostol sv. Ladislava, Bratislava
15. 9. 2001 Primičná liturgia sv. Jána Zlatoústeho (o. Marcel Gajdoš), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
7. 9. 2001 Vystúpenie zboru v rámci vernisáže výstavy ikon z tvorby Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska – Košickej školy, evanjelizačný dom Quo vadis, Bratislava
21. 7. 2001 Kúty – 12. ročník Gorazdových dní: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vikár o. P. Sabol)
23. 6. 2001 Púť Maďarsko:
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, kláštor Pannonhalma
Návšteva kláštora v Tihany (spievali sme 1 skladbu – Mokranjac: Alliluja)
17. 6. 2001 Spoluúčinkovanie na benefičnom koncerte „AVE VERUM CORPUS“ pri príležitosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi, spoluúčinkovali zbory Radosť Japonských aerolínií (JAL), Narita Gakuyu Kyokai Chorale, Chrámový zbor Lamač-Dúbravka a Ch.A.O.Z, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (saleziánsky), Bratislava
15. 6. 2001 4. ročník prehliadky chrámových zborov „Spievajme Pánovi“, Klarisky, Bratislava
6. 6. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuitský), Trnava
4. 6. 2001 Spoluúčinkovanie na bohoslužbe pri podpísaní dohody o sv. krste (medzi katolíckou cirkvou a ECAV za účasti Mons. F. Tondru, predsedu KBS, Mons. A. Tkáča, Mons. J. Hirku, Mons. A Imricha a J. Fila, generálneho biskupa ECAV, I. Osuského (záp. dištrikt) a I. Mišinu (východný dištrikt) ECAV), Prezidentský (Grassalkovichov) palác, Bratislava
23. 4. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. C. Vasiľom SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
31. 3. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Ústav na výkonu trestu Hrnčiarovce
12. 3. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
25. 2. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho za účasti biskupa Chovanca, po sv. liturgii stretnutie s j.e. kard. J. Ch. Korcom v Pribinovej kaplnke (tzv. „Románsky kostol“), Katedrála sv. Emmeráma, Nitra

2000

Termín Názov (popis) akcie
26. 11. 2000 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. S. Diheneščík), Chrám sv. Štefana archidiakona (gréckokatolícky), Nitra
návšteva Baziliky sv. Emmeráma
24. 9. 2000 2. celoslovenský eucharistický kongres – spoluúčinkovanie na pontifikálnej sv. omši slúženej pápežským legátom j. e. kardinálom Franciszkom Macharským, krakovským arcibiskupom a na eucharistickej suplikácii slúženej vladykom Mons. J. Hirkom na záver sv. omše, nám. Slobody, Bratislava
19. 9. 2000 Účinkovanie na benefičnom koncerte pre nadáciu „Výskum rakoviny“, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentálsky), Bratislava
Spoluúčinkoval zbor Kyrillomethodeon
13. 9. 2000 Vystúpenie zboru v rámci vernisáže výstavy fotografií drevených kostolíkov prešovského fotografa Dionýza Dugasa (s doprovodnou poéziou Emílie Husárovej) v budove NR SR, Bratislava
28. 7. 2000 Koncert zboru v rámci festivalu Bachov rok – Slovensko 2000, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
22. 7. 2000 Kúty – 11. ročník Gorazdových dní:
– Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vikár o. P. Sabol)
– Koncert zboru v kultúrnom dome v Kútoch
2. 7. 2000 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. vikárom P. Sabolom), Chrám Povýšenia svätého Kríža Bratislava
(Priamy prenos SRo)
28. 4. 2000 Spoluúčinkovanie zboru na festivale „Veľké jubileum“ k 10. výročiu návštevy sv. Otca Jána Pavla II – Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava – Vajnory
1. 1. 2000 Účinkovanie zboru v rámci ekumenickej novoročnej bohoslužby (s o. vikárom P. Sabolom a o. I. Bipkom), Primaciálne námestie, Bratislava

1999

Termín Názov (popis) akcie
5. 11. 1999 Brázda, hudobno-slovné pásmo v rámci vernisáže výstavy ikon bulharských autorov, DK Dúbravka, Bratislava
Spoluúčinkoval zbor Lamač – Dúbravka
24. 10. 1999 Koncert zboru Pozdrav Solúnčanom, Kostol sv. Ladislava, Bratislava
(dirigoval Ch. Staničar z USA)
19. 9. 1999 Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. J. Hirkom (s pripomenutím 50. výročia jeho kňazskej vysviacky), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
spoluúčinkoval zbor Kyrillomethodeon
17. 7. 1999 Kúty – 10. ročník Gorazdových dní (v rámci projektu Rok kresťanskej kultúry na Slovensku) – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
5. 7. 1999 (Po) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. J. Hirkom (za účasti Bratislavského dekana Mons. J. Formánka a štátnej a vládnej delegácie vedenej predsedom NR SR J. Migašom) v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, Devín (parkovisko pod hradom)
(Reportáž STV)
19.- 20. 6. 1999 Púť Maďarsko:
19. 6. – Koncert zboru v gréckokatolíckom chráme v Budíne
20. 6. – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, kostol Árpád-házi Szent Erzsébet plebaniatemplom (Rózsák tere), Budapešť,
– Návšteva pravoslávneho kláštora v Szentendre (spievali sme niekoľko skladieb, o.i. napr. Kedrov: Otče naš),
– Návšteva Baziliky sv. Štefana-kráľa v Ostrihome
4. 6. 1999 3. ročník prehliadky chrámových zborov „Spievajme Pánovi“, Klarisky, Bratislava
12. 5. 1999 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. V. Kindjom, SJ (vôbec prvá gréckokatolícka sv. liturgia v čase obvyklej vysokoškolskej sv. omše), Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuitský), Trnava
24. 4. 1999 Panychída (o. I. Bipko) v rámci ekumenickej bohoslužby za lodníkov a iné obete, ktorí zahynuli vo vlnách riek, kríž pod Devínskym hradom, Bratislava
20. 3. 1999 (So) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia o. vikár Zavacký a o S. Diheneščík), UPC pri UK Bratislava – Mlynská dolina (vôbec prvá gréckokatolícka sv. liturgia v UPC pri UK v Bratislave)
6. 2. 1999 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka M. Chautur CSsR) s udelením kňazskej vysviacky Vasiľovi Kindjovi SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
Spoluúčinkoval zbor Chorus Salvatoris

1998

Termín Názov (popis) akcie
29. 11. 1998 Koncert „Začíname spolu advent“, Kostol Ducha svätého, Bratislava – Devínska Nová Ves
9. 11. 1998 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s o. C. Vasiľom SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
jún 1998 Púť Poľsko:
Piatok:- návšteva Pápežskej baziliky Najsv. Panny Márie a múzea Jána Pavla II. – Wadowice
Sobota: – liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Cerkiew św. Norberta, Kraków
– návšteva soľných baní vo Wieliczke (spievali sme 3 skladby v Kaplici św. Kingy)
Nedeľa: – liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (kostol saleziánskeho kláštora), Kraków
31. 5. 1998 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka M. Chautur CSsR) s udelením diakonskej vysviacky Vasiľovi Kindjovi SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
Spoluúčinkoval zbor Chorus Salvatoris
30. 5. 1998 (So) Večiereň (slúžiteľ vladyka M. Chautur CSsR) s udelením nižšieho svätenia (postriženie) dvom gréckokatolíckym jezuitom – Vasiľovi Kindjovi SJ a Milanovi Lachovi SJ, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
18. 4. 1998 Akatist k presv. Bohorodičke a liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. S. Diheneščík), hora Živčáková, Turzovka
19. 1. 1998 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava

1997

Termín Názov (popis) akcie
26. 10. 1997 Koncert zboru Pozdrav Solúnčanom (dirigoval Ch. Staničar z USA, koncert uvádzal o. C. Vasiľ SJ, v rámci koncertu odznela premiéra „Ot mgly ľutyja“ – kánon zložený na počesť sv. Demetra v 9. storočí solúnskimi bratmi), Kostol najsv. Trojice, Bratislava
13. 6. 1997 2. ročník prehliadky chrámových zborov „Spievajme Pánovi“, Klarisky, Bratislava
27. 6. 1997 Koncert zboru – kaplnka Cirkevnej ZŠ sv. Rodiny, Bratislava- Petržalka
28. 4. – 4. 5. 1997 Púť zboru do Ríma (o. S. Diheneščík, o. J. Škoviera)
29. 4. – Ferrera: sv. liturgia
30. 4. – Rím, SÚSCM, účinkovanie na sv. omši, generálna audiencia (spievali sme na nej Mnoholitstvije)
1. 5. – Grottaferrata: akatist k Presv. Bohorodičke (v gréckom kláštore tzv. nezjednotených baziliánov)
1. 5. – Rím, katakomby sv. Bazila: sv. liturgia
2. 5. – Rím, Russicum: sv. liturgia
3. 5. – Rím, Bazilika sv. Petra, kaplnka (hrob) sv. Jozafáta: sv. liturgia
4. 5. – Benátky
15. 2. 1997 Koncert zboru pre obyvateľov domu dôchodcov na Polockého ul., Bratislava – Petržalka
14. 2. 1997 Účinkovanie v rámci ekumenickej pobožnosti (Msgr. Formánek, Dr. E. Mikó) pri príležitosti inštalovania nového ikonostatsu, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava

1996

Termín Názov (popis) akcie
8. 6. 1996 Púť zboru: Želiv (sv. liturgia, slúžitelia o. S. Diheneščík, o. J. Škoviera), kláštor benediktínov Sázava, Kutná hora

1995

Termín Názov (popis) akcie
11. 12. 1995 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (vladyka M. Chautur CSsR), Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
25. – 26. 11. 1995 Účasť na festivale „Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou“
25. 11. – koncert: kultúrny dom, Telgárt
26. 11. – archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (vladyka Mons. J. Hirka), gréckokatolícky Chrám Najsvätejšej Trojice, Telgárt
17. 11. 1995 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ o. C. Vasiľ SJ), pri príležitosti medzinárodného odborného seminára k 360. výročiu založenia Trnavslej univerzity, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
9. 10. 1995 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteia o. C. Vasiľ SJ a o. J. Pavlovič), Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
8. 7. 1995 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentálsky), Bratislava
spoluúčinkoval zbor Lamač – Dúbravka
2. 7. 1995 Návšteva sv. otca Jána Pavla II. v Prešove, spoluúčinkovanie pri Akatiste k presv. Bohorodičke, priestor pred športovou halou, Prešov
23. 6. 1995 1. ročník prehliadky chrámových zborov „Spievajme Pánovi“, Klarisky, Bratislava
15. – 19. 6. 1995 Púť zboru k relikviám svojho patróna sv. Jána Zlatoústeho
16. 6. – Bologna (spievali sme v chráme San Petronio), Florencia (sv. liturgia v chráme Santo Spirito)
17. 6. – Florencia (sv. liturgia v chráme S. Maria dei Fiori – pri hlave sv. Jána Zlatoústeho, večiereň v chráme S. Maria Novella)
18. 6. – Florencia (sv. liturgia v chráme S. Maria del Carmine), San Gimingano