Noty

Predslov k notovému archívu.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ dňa 23. augusta 2015 v pravidelnej rubrike vatikánskeho rozhlasu pre gréckokatolíkov vysvetľoval proces formovania tradície liturgického spevu u slovenských gréckokatolíkov (plné znenie príspevku na webe Radio Vaticana). V závere svojho príspevku poukázal vladyka Cyril na dilemu, ktorá vzniká pri prekladoch textov liturgických spevov do slovenčiny – či zachovať vernosť rytmickým požiadavkám slovenského jazyka, alebo sa pasívne zmieriť so spievaním liturgických spevov rytmikou a frázovaním, ktoré sa vžili podľa cirkevno-slovanského originálu. Príspevok uzatváral slovami: “… hľadanie múdrej syntézy, či kompromisu pri riešení tejto citlivej otázky, je jednou z úloh našej cirkvi do budúcnosti”.

Keďže nosnou časťou repertoáru zboru Chrysostomos sú liturgické spevy karpatskej tradície v slovenskom jazyku v úprave a harmonizácii dirigenta zboru prof. Martina Škovieru (a pri tvorbe týchto úprav je práve citlivej a nenásilnej implementácii frázovania a rytmických zásad slovenského jazyka venovaná mimoriadna pozornosť), zbor by chcel k riešeniu úlohy zmienenej vladykom Cyrilom prispieť tým, že poskytuje verejnosti prevažnú časť svojho priebežne budovaného notového archívu v elektronickej forme. Náš notový archív dávame verejnosti k dispozícii predovšetkým pre liturgické účely, ale tiež aj pre prípadné využitie na koncertné aktivity.

Okrem skladieb v slovenskom jazyku (v zozname nôt označených skratkou “S”) má zbor vo svojom repertoári tiež skladby v cirkevno-slovanskom jazyku (“Csl”), v gréckom jazyku (“Gr”), ako aj v iných jazykoch. Do repertoáru zboru patria aj diela “klasikov” liturgickej hudby byzantského obradu ako aj diela súčasných skladateľov venujúcich sa tomuto hudbnému žánru. Verejnosti poskytujeme v rámci notového archívu aj túto časť repertoáru zboru, pokiaľ to nie je v rozpore s autorskými právami, o ktorých by sme mali vedomosť.

Notový materiál budeme na stránke priebežne dopĺňť jednak z dôvodu postupného rozširovania či obmieňania repertoáru zboru (pričom noty skladieb vyradených z repertoáru ostanú zverejnené), ale taktiež aj v závislosti od postupu prác pri sádzaní nôt do elektronickej formy.

Pripomienky, otázky, námety, upozornenia na prípadné chyby a akékoľvek ďalšie poznámky k zverejňovanému notovému materiálu môžete zaslať na mailovú adresu zboru
zbor.chrysostomos(zavináč)gmail.com
Uvedená mailová adresa slúži zároveň aj na zasielanie informácií o verejnom interpretovaní diel, ktorých autormi sú M. Škoviera alebo Ch. Staničar. Zaslanie informácie o použití diela či už na liturgické alebo koncertné účely predstavujú jedinú podmienku uvedených dvoch autorov na poskytnutie ich diel verejnosti. Pri dielach ostatných autorov, resp. dielach neznámych autorov, je v príslušných notách v pätičke vždy uvedený prameň – špecifikácia publikácie alebo adresa internetovej stránky, z ktorého sme čerpali pri sádzaní nôt do elektronickej formy.

Noty zverejnené ako súbory vo formáte PDF (každý súbor sa otvára vždy v novom samostatnom okne) sú na stránke rozdelené do 11 častí v nasledovnom usporiadaní:

 1. Svätá božská liturgia – stále časti
 2. Večiereň, utiereň, časoslov – stále časti
 3. Menlivé časti dní v týždni
 4. Oktoich
 5. Pôstna trióda
 6. Kvetná trióda
 7. Minea spoločná
 8. Minea sviatočná
 9. Trebník (krst, sobáš, pohreb, …)
 10. Akatist
 11. Iné (na zriedkavé príležitosti, paraliturgické skladby, koledy, …)

Poznámky:
1. Pri vytváraní jednotlivých PDF-súborov s notami bola vykonávaná tzv. “inkorporácie TrueType fontov”, ale aj napriek tomu môžu niektoré verzie niektorých internetových prehliadačov zobrazovať súbory nekorektne alebo neúplne. Z toho dôvodu odporúčame v prípade zámeru noty tlačiť nevyužívať na tento účel internetový prehliadač – najprv príslušný súbor stiahnúť na počítač a až následne ho tlačiť programom určeným na prehliadanie PDF-súborov (napr. Adobe Reader).
2. Šírenie notových PDF-súborov zverejnených na tejto stránke je dovolené len s uvedením zdroja.
3. Pre úplnosť a komplexnosť poskytovaných informácií uvádzame v závere stránky zoznam externých zdrojov nôt na internete (aj s hypertextovými odkazmi na dané stránky), z ktorých zbor Chrysostomos do značnej miery čerpá pri budovaní svojho repertoáru.

1. Svätá božská liturgia – stále časti

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. Škoviera Nech je požehnané (na vstup archijereja), 4. hlas S archijerej.
M. Škoviera Budi imia Hospodne (na vstup archijereja), 4. hlas Csl archijerej.
M. Škoviera Pri obliekaní biskupa S archijerej.
M. Škoviera Pri obliekaní biskupa Csl archijerej.
M. Škoviera Da vozradujetsia [tropár pri obliekaní biskupa, hl. 7] (karpatský rozspev) Csl archijerej.
M. A. Balakirev Svyše prorocy [tropár pri obliekaní biskupa] Csl archijerej.
S. Rachmaninov Hospodi, usti moji otverzeši Csl
M. Škoviera Veľká ekténia (variant 1) S/Csl/Gr
M. Škoviera Veľká ekténia (variant 2) S/Csl/Gr
Veľká ekténia (variant 3) Csl/Gr
M. Škoviera Všednodenné antifóny S
M. Škoviera Dobroreč, duša moja, Pánovi (1. predobrazujúca antifóna) S
M. M. Ippolitov-Ivanov Blahoslovi, duše moja, Hospoda (1. predobrazujúca antifóna) Csl
M. Škoviera Chváľ, duša moja, Pána (2. predobrazujúca antifóna) S
Jednorodený (kyjevský nápev) S
Jedinorodnyj Syne (kyjevský nápev) Csl
A. D. Kastaľskij Jednorodený S
A. D. Kastaľskij Jedinorodnyj Syne Csl
P. I. Čajkovskij Jedinorodnyj Syne op. 41, č. 2 Csl
M. Škoviera Malá ekténia (3 rôzne melódie, každá v inom jazyku) S/Csl/Gr
M. Jekmalian Malá ekténia (v arménskom jazyku) armén./S
Blaženstvá (grécky rozspev, hl. 1) S
Blaženstvá (Moskovské) S
P. P. Mironosickij Blaženstvá S
V. S. Kalinnikov Vo carstviji Tvojem… Csl
G. N. Lapajev Vo carstviji Tvojem č. 3 Csl
M. Škoviera Malý vchod S
M. Škoviera Malý vchod Csl
Ch. Staničar Malý vchod S
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (nedeľa) S archijerej.
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (nedeľa) Csl archijerej.
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (všedný deň) S archijerej.
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (všedný deň) Csl archijerej.
Ch. Staničar Trisagion S/Csl
D. Škoviera Trisagion S
J. Bokšay Trisagion (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho C dur, č. 11) S
J. Bokšay Trisagion (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho C dur, č. 11) Csl
M. Škoviera Trisagion S
M. Škoviera Trisagion Csl
Ch. Staničar Trisagion S/Csl
A. Nikolaev-Strumski,
rev. M. Škoviera
Trisagion S
A. Jegorov Trisagion No. 2 Csl
V. S. Kalinnikov Trisagion Csl
Trisagion v aramejskom jazyku (maronitský nápev, bez doxológie) aramej.
M. Škoviera Trisagion v gréckom jazyku (byzantský nápev, hl. 3) Gr archijerej.
M. Škoviera Trisagion Csl
S. Mokranjac Trisagion Csl
M. Verbickij Trisagion Csl
Trisagion (ukrajinský) Csl
M. Škoviera Jelicy vo Christa / Ktorí ste v Krista (variant 1) Csl/S
M. Škoviera Jelicy vo Christa / Ktorí ste v Krista (variant 2) Csl/S
M. Škoviera Osi is Christon – Ktorí ste v Krista (v gréckom jazyku) Gr archijerej.
M. Škoviera Tvojmu krížu S
M. Škoviera Krestu tvojemu Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Krestu tvojemu op. posth. 2 Csl
S. Mokranjac Alliluja Csl
M. Škoviera Odpovede k evanjeliu (variant 1) S/Gr/Csl
M. Škoviera Odpovede k evanjeliu (variant 2) S/Csl
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 1) S/Csl/Gr aj v 2
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 2) S aj v 2
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 2) Csl aj v 2
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 3) S/Csl/Gr aj v 2
O. Košyc Úpenlivá ekténia (suhubaja) Csl aj v 2
M. Škoviera Ekténia za ohlásených na krst + ekténia veriacich / ekténia veľkého vchodu S
M. Škoviera Ekténia za ohlásených na krst + ekténia veriacich / ekténia veľkého vchodu Csl
V. Krupickij Cherubínsky hymnus S
A. Česnokov Cherubínsky hymnus – starosimonovský S
Ch. Staničar Cherubínsky hymnus S
M. Škoviera Cherubínsky hymnus (grécky rozspev, hl. 7) S
J. Bokšay Cherubínsky hymnus S
J. Bokšay Kerub-ének (Cherubínsky hymnus v maďarskom jazyku) maď.
A. V. Kastorskij Cherubínsky hymnus S
A. V. Kastorskij Cherubínsky hymnus Csl
M. E. Kovalevskij Cherubínsky hymnus Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Cherubínsky hymnus č. 1 F-dur Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Cherubínsky hymnus č. 2 G-dur Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Cherubínsky hymnus č. 3 G-dur Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur Csl
A. T. Grečaninov Cherubínsky hymnus z Liturgie č. 2, op. 29 Csl
P. G. Česnokov Cheruvimskaja pisň „Sofronievskaja“ Op. 27 No. 5 Csl
P. G. Česnokov Cherubínsky hymnus op. 42 Csl
M. Škoviera Prosebná ekténia S
M. Škoviera Prosebná ekténia Csl
Ch. Staničar Bozk pokoja S
M. Škoviera Bozk pokoja S
M. Škoviera Bozk pokoja Csl
Symbol viery (variant 1 – unisono) S
M. Škoviera Symbol viery (variant 2 – karpatský rozspev, hl. 2),
k dispozícii tiež aj v jednoduchšej harmonizácii alebo aj ako jednohlasná verzia – unisono
S
Symbol viery (variant 3) S/Csl
M. Škoviera Anafora S
M. Škoviera Anafora Csl
M. Škoviera Anafora na liturgii sv. Bazila Veľkého,
k dispozícii tiež aj ako jednohlasná verzia – unisono (aj s Megalynarionom)
S sv. Bazila
Svätý, svätý, svätý S
red. M. Škoviera Svätý, svätý, svätý (kyjevský rozspev) S
M. Škoviera Svätý, svätý, svätý (prešovský nápev variant 1) S
M. Škoviera Sviat, sviat, sviat (prešovský nápev variant 1) Csl
M. Škoviera Svätý, svätý, svätý (prešovský nápev variant 2) S
P. I. Čajkovskij Sviat, sviat, sviat op. 41, č. 9 Csl
M. Škoviera Amen na anafore S/Csl
M. Škoviera Ospevujeme ťa (karpatský rozspev) S
Ospevujeme ťa / Tebe pojem (kyjevský nápev) S/Csl
D. S. Bortňanskij Ospevujeme ťa S
D. S. Bortňanskij Tebe pojem (rozbor skladby) Csl
Ospevujeme ťa (bulharský nápev) S
S. Mokranjac Tebe pojem Csl
P. I. Čajkovskij Tebe pojem op. 41, č. 10 Csl
P. G. Česnokov Tebe pojem Csl
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 1. hlasu) S
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 2. hlasu) S
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 3. hlasu) S
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 4. hlasu) S
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 5. hlasu) S
M. Škoviera Dôstojné je (samohlasen 6. hlasu) S
P. I. Čajkovskij Dostojno jesť op. 41, č. 11 Csl
D. S. Bortňanskij Dostojno jesť Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Dostojno jesť č. 1 C-dur Csl
O. V. Martynov Dostojno jesť (hl. 2, podoben “Jehda ot dreva”, nápev Optinskej pustovne) Csl
N. M. Osorgin
N. N. Kedrov – syn
Dostojno jesť (nápev cára Fiodora 1. Ioannoviča) Csl
D. M. Jaičkov Dostojno jesť č. 4 (Athonskoje) Csl
ig. Nikifor (Kirzin) Axion estin – “Dôstojné je” v gréckom jazyku Gr archijerej.
M. Škoviera I na všetkých + ekténie pred Modlitbou Pána S
M. Škoviera I vsich, i vsia + ekténie pred Modlitbou Pána Csl
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 1. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 2. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 3. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 4. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 5. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 6. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 7. hlasu) S
M. Škoviera Otče náš (samohlasen 8. hlasu) S
M. Škoviera Odpovede po Modlitbe Pána S/Csl
A. D. Šeremetiev Otče naš Csl
M. Verbickij Otče naš Csl
F. M. Dubenskij Otče naš Csl
A. Förchtgott-Tovačovský Otče naš Csl
P. I. Čajkovskij Otče naš op. 41, č. 13 Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Otče naš op. 22, č. 7 Csl
N. N. Kedrov – otec Otče naš Csl
arcibiskup Ionathan [Eleckich] Otče naš Csl
M. Škoviera Jediný je svätý S
M. Škoviera Jedin sviat Csl
D. V. Allemanov Jediný je svätý S
A. Nikolaev-Strumskij,
rev. M. Škoviera
Jediný je svätý S
N. N. Kedrov – otec Jedin sviat Csl
M. Škoviera Sv. prijímanie (modlitba pred sv. prijímaním + Požehnaný, ktorý prichádza… / Blahosloven hriadyj) S/Csl
Pričastny na dni týždňa S aj v 3
M. Škoviera Chváľte Pána z nebies (podľa kyjevského rozspevu) S
Sadovskij Chvalite Hospoda Csl
M. Škoviera Chváľte Pána z nebies (byzantský rozspev, hl. 5) S
M. Škoviera Chváľte Pána z nebies (grécky rozspev, hl. 7) S
M. Škoviera Chváľte Pána z nebies (karpatský nápev – variant 1) S
M. Škoviera Chváľte Pána z nebies (karpatský nápev – variant 2) S
A. K. Ľadov Chvalite Hospoda op. 61 č. 9 Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Chvalite Hospoda s nebes č. 2 Csl
Skúste a viďte (pričasten na liturgii vopredposvätených darov) S vopredposv. darov
M. Škoviera
P. Škvarenina
Is polla eti (melchitské) + Videli sme pravé svetlo (2 rôzne nápevy) S archijerej.
M. Škoviera Vidichom svit istinnyj (2 rôzne harmonizácie toho istého nápevu) Csl
Ďakovné hymny po sv. prijímaní S archijerej.
Ďakovné hymny po sv. prijímaní Csl archijerej.
metropolita Ilarion [Alfejev] Ďakovné hymny po sv. prijímaní S
metropolita Ilarion [Alfejev] Ďakovné hymny po sv. prijímaní Csl
A. L. Vedeľ Nech sa naplnia ústa naše S
M. Škoviera Nech sa naplnia ústa naše (karpatský rozspev, hl. 2) S
M. Škoviera Nech sa naplnia ústa naše (prešovský nápev) S
M. Škoviera Da ispolňatsia usta naša (prešovský nápev) Csl
P. I. Čajkovskij Da ispolňatsia op. 41, č. 15 Csl
M. Škoviera Záverečná ďakovná ekténia S
M. Škoviera Záverečná ďakovná ekténia Csl
M. Škoviera Nech je požehnané / Budi imia Hospodne (variant 1) S/Csl
M. Škoviera Nech je požehnané (variant 2) S
A. Nikolaev-Strumski Nech je požehnané S
D. S. Bortňanskij Budi imia Hospodne Csl
metropolita Ilarion [Alfejev] Budi imia Hospodne / Nech je požehnané Csl/S
M. Škoviera Ii to onoma Kyriu – “Nech je požehnané” v gréckom jazyku Gr archijerej.
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie S
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie Csl
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie (v období Paschy) S aj v 6
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie (v období Paschy) Csl aj v 6
N. O. Dileckij Amen (záverečné) S
Ch. Staničar Polychronion (mnoholetie) Csl
D. S. Bortňanskij Polychronion (mnoholetie) Csl
S. Pančenko Patriarchálne mnoholetie Csl
prot. A. S. Pravdoľubov Ton despotin Gr archijerej.
M. Lisicyn Ton despotin Gr archijerej.
M. Škoviera Večná pamiatka S aj v 9
M. Škoviera Vičnaja pamiať Csl aj v 9

na začiatok zoznamu nôt

2. Večiereň, utiereň, časoslov – stále časti

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
A. D. Kastaľskij Verše pred šesťžalmím Csl
M. Škoviera Hospodi vozzvach hl. 1 Csl
M. Škoviera Hospodi vozzvach hl. 2 Csl
M. Škoviera Hospodi vozzvach hl. 4 Csl
A. D. Kastaľskij Svite tichij Csl
N. M. Danilin Nyňi otpuščaješi Csl
A. D. Kastaľskij Nyňi otpuščaješi (demestvennoje) Csl
V. Fajner Nyňi otpuščaješi č. 1 Csl
K. S. Tujev Nyňi otpuščaješi Csl
V. V. Loktev Nyňi otpuščaješi č. 3 Csl
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 1) S/Csl/Gr aj v 1
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 2) S aj v 1
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 2) Csl aj v 1
M. Škoviera Úpenlivá ekténia (variant 3) S/Csl/Gr aj v 1
O. Košyc Úpenlivá ekténia (suhubaja) Csl aj v 1
P. Dinev Bohorodice ďivo Csl
A. Archangeľskij Bohorodice ďivo Csl
A. Archangeľskij Bohorodice ďivo (grécky rozspev, hl. 4) Csl
S. Čiž Bohorodice ďivo Csl
P. O. Ivanov-Radkevič Polyelej Csl
I. Denisova Chvalite imia Hospodne (Polyelej) Csl
Žalm 150 S
A. T. Grečaninov Spev na sv. prijímanie – žalm 150 Csl
M. Škoviera S nami Boh Csl aj v 8
red. S. Škoviera Na brehu Babylonských riek (Žalm 136/137) S
A. A. Kopylov Pod tvoju milosť (záver pôstnej večierne) Csl
Tvoje vzkriesenie / Voskresenije tvoje (stichira utierne Paschy, kyjevský rozspev, hl. 6) S/Csl aj v 6
M. Škoviera Tvoje vzkriesenie / Voskresenije tvoje (stichira utierne Paschy, karpatský rozspev, hl. 6) S/Csl aj v 6
M. Škoviera Kráľu nebeský, Utešiteľu – stichira (hl. 6) večierne a utierne Zostúpenia Svätého Ducha S aj v 6
M. Škoviera Prepustenie (karpatský rozspev) S aj v 9 a 10
M. Škoviera Prepustenie (malý znamenný rozspev hl. 6) S aj v 9 a 10

na začiatok zoznamu nôt

3. Menlivé časti dní v týždni

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) veľkovojvodcovi Michalovi (8.11.), svätým nebeským beztelesným silám a v pondelok S aj v 7 a 8
M. Škoviera Prokimen beztelesným silám a pondelka hl. 4 S aj v 7
N. A. Rimskij-Korsakov Tvoriaj anhely – pondelkový pričasten Csl
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 3) utorka (sv. Jánovi Krstiteľovi) S
M. Škoviera Prokimen mučeníkovi a utorka hl. 7 S aj v 7
M. Škoviera Vo večnej pamäti – utorkový pričasten S
M. Škoviera Tropár (hl. 6) a kondák (hl. 4) Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke (15.9.) a v stredu S aj v 6 a 8
M. Škoviera Prokimen Presvätej Bohorodičke a stredy hl. 3 S aj v 7
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) sv. Mikulášovi Divotvorcovi (6.12.)
a vo štvrtok
S aj v 8
M. Škoviera Prokimen Pondelka Paschy, Nedele Päťdesiatnice, apoštolom a štvrtka hl. 8 S aj v 6 a 7
M. Škoviera Pričasten apoštolom a vo štvrtok (grécky rozspev hl. 7) S aj v 7
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 4) Povýšenia sv. Kríža (14. 9.) a v piatok S aj v 8
M. Škoviera Prokimen Povýšenia sv. Kríža a piatku hl. 7 S aj v 8
M. Škoviera Prokimen Povýšenia sv. Kríža a piatku hl. 7 Csl aj v 8
M. Škoviera Pričasten Povýšenia sv. Kríža a v piatok “Pane, ukáž nám svetlo” S aj v 8
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 8) soboty (všetkým svätým) S
M. Škoviera Prokimen soboty hl. 8 S
M. Škoviera Prokimen soboty hl. 8 Csl
N. A. Rimskij-Korsakov Radujtesia, pravedniji č. 2 – pričasten soboty Csl
Pričastny na dni týždňa S aj v 1

na začiatok zoznamu nôt

4. Oktoich

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 1 S
M. Škoviera Aleluja hl. 1 (karpatský rozspev) S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 1 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 2 S
M. Škoviera Bohorodičník hl. 2 S
G. Ľvovskij Dogmatický Bohorodičník hl. 2 Csl
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 2 S
M. Škoviera Bohorodičník hl. 3 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 3 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 4 S
M. Škoviera Bohorodičník hl. 4 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 4 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 5 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 5 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 6 S
M. Škoviera Bohorodičník hl. 6 (Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov) S
M. Škoviera Aleluja hl. 6 (karpatský rozspev) S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 6 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 7 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 7 S
M. Škoviera Nedeľný tropár a kondák hl. 8 S
M. Škoviera Bohorodičník hl. 8 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 8 S
M. Škoviera Nedeľný prokimen hl. 8 Csl
M. Škoviera
red. M. Škoviera
Aleluja ôsmich hlasov – obyčajné S

na začiatok zoznamu nôt

5. Pôstna trióda

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. M. Ippolitov-Ivanov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 8 a 10
P. G. Česnokov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 8 a 10
M. Škoviera Kondák (hl. 4) Nedele o mýtnikovi a farizejovi S
M. Škoviera Kondák (hl. 3) Nedele o márnotratnom synovi S
M. Škoviera Kondák (hl. 1) Mäsopôstnej nedele – O Kristovom súde S
M. Škoviera Prokimen Mäsopôstnej nedele, Tomášovej nedele a Polovice Päťdesiatnice hl. 3 S aj v 6
M. Škoviera Kondák (hl. 6) Syropôstnej nedele S
M. Škoviera Dažď mi umilenije, stichira (hl. 4, podoben: Dal jesi znaménije) na Hospodi vozzvach prvej pôstnej nedele S
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 2) prvej pôstnej nedele – O úcte sv. ikon (Nedeľa ortodoxie) S
M. Škoviera Prokimen Nedele sv. praotcov, sv. otcov a Nedele ortodoxie hl. 4 S aj v 8
M. Škoviera Kondák (hl. 4) druhej pôstnej nedele S
M. Škoviera Kondák (hl. 7) tretej pôstnej nedele – Krížupoklonnej S
M. Škoviera Kondák (hl. 4) štvrtej pôstnej nedele S
M. Škoviera Prokimen mučeníkom, hieromučeníkovi, prepodobným mučeníkom, Syropôstnej soboty a 4. pôstnej nedele hl. 8 S aj v 7
M. Škoviera Tropár (hl. 8) a kondák (hl. 8) piatej pôstnej soboty – Akatistovej S
M. Škoviera Kondák (hl. 4) piatej pôstnej nedele S
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 2) Lazárovej soboty S aj v 6
M. Škoviera Prokimen Lazárovej soboty a pri udeľovaní sv. krstu hl. 3 S aj v 9
M. Škoviera Zadostojník (irmos hl. 8) Lazárovej soboty S

na začiatok zoznamu nôt

6. Kvetná trióda

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
E. S. Azejev Dnes nás zhromaždila… (stichira na Hospodi vozzvach na Kvetnú nedeľu, hl. 6) S
A. Archangeľskij Dnes blahodať (stichira na Hospodi vozzvach na Kvetnú nedeľu, hl. 6) Csl
M. Škoviera Dnes nás zhromaždila / Dnes blahodať (stichira na Hospodi vozzvach na Kvetnú nedeľu, hl. 6) S/Csl
M. Škoviera Antifóny Kvetnej nedele S
M. Škoviera Verš malého vchodu Bohozjavenia a Kvetnej nedele hl. 1 S aj v 8
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Kvetná nedeľa) S archijerej.
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 2) Lazárovej soboty
Pozn.: tropár Lazárovej soboty je tiež refrénom 3. antifóny a prvým tropárom Kvetnej nedele
S aj v 5
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 6) Kvetnej nedele S
M. Škoviera Prokimen Bohozjavenia a Kvetnej nedele hl. 4 S aj v 8
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 4) Kvetnej nedele S
M. Škoviera Prokimen Svätého a Veľkého štvrtka hl. 7 S
M. Škoviera Prokimen Svätého a Veľkého štvrtka hl. 7 Csl
M. P. Starickij Kajúceho zločinca (Exapostilarion Veľkého piatku) S
M. Škoviera Tropáre (hl. 2) a kondák (hl. 6) Svätej a Veľkej soboty S
Tvoje vzkriesenie / Voskresenije tvoje (stichira utierne Paschy, kyjevský rozspev, hl. 6) S/Csl aj v 2
M. Škoviera Tvoje vzkriesenie / Voskresenije tvoje (stichira utierne Paschy, karpatský rozspev, hl. 6) S/Csl aj v 2
arcibiskup Ionathan [Eleckich] Plotiju usnuv (Exapostilarion Paschy) Csl
A. Glazunov Plotiju usnuv (Exapostilarion Paschy) Csl
Zvorygin (Zvorkin?) Plotiju usnuv (Exapostilarion Paschy) Csl
M. Škoviera Antifóny Paschy S
M. Škoviera Verš malého vchodu Paschy hl. 5 S
Ch. Staničar Tropár Paschy hl. 5 – v období Paschy aj pred veľkou ekténiou a namiesto „Požehnaný, ktorý prichádza…“ S/Csl
M. Škoviera Tropár Paschy (karpatský nápev) – v období Paschy aj namiesto „Videli sme…“ Csl
M. Škoviera Tropár Paschy (karpatský nápev) – v období Paschy aj namiesto „Nech je požehnané…“ S/Csl
rev. M. Škoviera Tropár Paschy (znamenný rozspev, hl. 5) – v období Paschy aj namiesto „Nech sa naplnia…“ S/Csl
A. Astafiev Tropár Paschy (trojjazyčný) Gr/Lat/Csl
Christos voskrese „pochodové“ Csl
rev. M. Škoviera Tropár Paschy Csl
P. Turčaninov Christos voskrese (petrohradský dvorný nápev) Csl
A. Glazunov Christos voskrese (znamenný rozspev) Csl
A. D. Kastaľskij Christos voskrese Csl
Christos anesti – tropár Paschy v gréckom jazyku (byzantský rozspev, hl. 5) Gr
M. Škoviera Christos anesti – tropár Paschy v gréckom jazyku (byzantský rozspev, hl. 5) Gr
S. F. Ľudkevič Tropár Paschy v gréckom jazyku Gr
A. Turenkov Christos voskrese Csl
L’ Mässih kam – tropár Paschy v arabskom jazyku Arab
Krist’e aghsdga mk’vdretit – tropár Paschy v gruzínskom jazyku Gruz
M. Škoviera Kondák (hl. 8) Paschy (k dispozícii aj s novšou verziou prekladu textu) S
M. Škoviera Kondák (hl. 8) Paschy Csl
M. Škoviera Prokimen Paschy hl. 8 S
Ch. Staničar Zadostojník (prípev a irmos hl. 1) Paschy (k dispozícii aj s novšou verziou prekladu textu) S
M. A. Balakirev Anhel vopijaše Csl
D. Soloviev Telo Kristovo / Ťilo Christovo S/Csl
M. Škoviera Telo Kristovo / Ťilo Christovo (karpatský nápev) S/Csl
S. Mokranjac Ťilo Christovo Csl
V. Fajner Ťilo Christovo prijimite č. 5 Csl
M. Škoviera Soma Christu – “Telo Kristovo” v gréckom jazyku (byzantský rozspev) Gr
M. Škoviera Soma Christu – “Telo Kristovo” v gréckom jazyku (byzantský rozspev) pre mužský zbor Gr
M. Škoviera Ťilo Christovo (byzantský rozspev) Csl
Chorci Krist’esi – “Telo Kristovo” v gruzínskom jazyku gruz./Csl
M. Škoviera Kánon Paschy Csl
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie (v období Paschy) S aj v 1
M. Škoviera Požehnanie a prepustenie (v období Paschy) Csl aj v 1
M. Škoviera Prokimen Pondelka Paschy, Nedele Päťdesiatnice, apoštolom a štvrtka hl. 8 S aj v 3 a 7
M. Škoviera Prokimen (hl. 4) stredy Svetlého týždňa S
M. Škoviera Tropár (hl. 7) a kondák (hl. 8) 2. nedele Päťdesiatnice o Tomášovi S
M. Škoviera Prokimen Mäsopôstnej nedele, Tomášovej nedele a Polovice Päťdesiatnice hl. 3 S aj v 5
M. Škoviera Tropáre (hl. 2) a kondák (hl. 2) 3. nedele Päťdesiatnice o myronosičkách S
M. Škoviera Kondák (hl. 3) 4. nedele Päťdesiatnice o porazenom S
M. Škoviera Tropár (hl. 8) a kondák (hl. 4) Polovice Päťdesiatnice S
M. Škoviera Kto je moje Telo (pričasten Polovice Päťdesiatnice) S
Jadyj moju Ploť (pričasten Polovice Päťdesiatnice) Csl
M. Škoviera Kondák (hl. 8) 5. nedele Päťdesiatnice o Samaritánke S
M. Škoviera Kondák (hl. 4) 6. nedele Päťdesiatnice o slepom S
M. Škoviera Antifóny Nanebovstúpenia Pána S
M. Škoviera Verš malého vchodu Nanebovstúpenia Pána hl. 4 S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 6) Nanebovstúpenia Pána S
M. Škoviera Prokimen Nanebovstúpenia Pána hl. 7 (Bože, vznes sa nad nebesá) S
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 5) Nanebovstúpenia Pána S
N. A. Rimskij-Korsakov Vzyde Boh (pričasten Nanebovstúpenia Pána) Csl
M. Škoviera Tropár (hl. 8) a kondák (hl. 8) 7. nedele Päťdesiatnice Svätých otcov prvého ekumenického snemu S
M. Škoviera Kráľu nebeský, Utešiteľu – stichira (hl. 6) večierne a utierne večierne Zostúpenia Svätého Ducha S aj v 2
M. Škoviera Antifóny Nedele Päťdesiatnice S
M. Škoviera Verš malého vchodu Nedele Päťdesiatnice hl. 8 S
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Nedeľa Päťdesiatnice) S archijerej.
M. Škoviera Tropár (hl. 8) a kondák (hl. 8) Nedele Päťdesiatnice S
M. Škoviera Na správnu cestu (pričasten Nedele Päťdesiatnice) S
M. Škoviera Duch tvoj blahij (pričasten Nedele Päťdesiatnice) Csl
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 8) Nedele všetkých svätých S
M. Škoviera Prokimen Nedele všetkých svätých, Nedele po Kristovom narodení a Svätým ženám hl. 4 S aj v 7 a 8
M. Škoviera Antifóny sviatku najsv. Eucharistie S
M. Škoviera Verš malého vchodu sviatku najsv. Eucharistie hl. 7 S
M. Škoviera Tropár (hl. 7) a kondák (hl. 4) sviatku najsv. Eucharistie S
M. Škoviera Prokimen (hl. 4) sviatku najsv. Eucharistie hl. 7 S
M. Škoviera Tropár (hl. 6) a kondák (hl. 4) Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke (15.9.) a v stredu S aj v 3 a 8
M. Škoviera Prokimen Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke hl. 4 S aj v 8

na začiatok zoznamu nôt

7. Minea spoločná

na začiatok zoznamu nôt

8. Minea sviatočná

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 4) Narodenia presv. Bohorodičky Márie (8.9.) S
M. Škoviera Antifóny Povýšenia sv. Kríža S
M. Škoviera Verš malého vchodu Povýšenia sv. Kríža hl. 1 S
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Povýšenie sv. Kríža) S archijerej.
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Povýšenie sv. Kríža) Csl archijerej.
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 4) Povýšenia sv. Kríža (14. 9.) a v piatok S aj v 3
M. Škoviera Prokimen Povýšenia sv. Kríža a piatku hl. 7 S aj v 3
M. Škoviera Prokimen Povýšenia sv. Kríža a piatku hl. 7 Csl aj v 3
M. Škoviera Pričasten Povýšenia sv. Kríža a v piatok “Pane, ukáž nám svetlo” S aj v 3
N. A. Rimskij-Korsakov Znamenasia na nas (pričasten Povýšenia sv. Kríža) Csl
M. Škoviera Velebenie na utierni Povýšenia sv. Kríža Csl
M. Škoviera Tropár (hl. 6) a kondák (hl. 4) Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke (15.9.) a v stredu S aj v 3 a 6
M. Škoviera Prokimen Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke hl. 4 S aj v 6
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) presv. Bohorodičke Ochrankyni (1.10.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) veľkovojvodcovi Michalovi (8.11.), svätým nebeským beztelesným silám a v pondelok S aj v 3 a 7
M. Škoviera Tropár (hl. 8) a kondák (hl. 6) sv. Jánovi Zlatoústemu (13.11.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 4) predsviatku Vstupu presv. Bohorodičky do chrámu (20.11.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 4) Uvedenia presv. Bohorodičky do chrámu (21.11.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) sv. Andrejovi Prvopovolanému (30.11.) S
M. Škoviera Antifóny Nedele Krista Kráľa S
M. Škoviera Verš malého vchodu Nedele Krista Kráľa hl. 4 S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 7) Nedele Krista Kráľa S
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 2) Nedele Krista Kráľa S
M. Škoviera Pričasten Nedele Krista Kráľa (grécky rozspev, hl. 7) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) sv. Mikulášovi Divotvorcovi (6.12.)
a vo štvrtok
S aj v 3
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 1) Počatia presv. Bohorodičky sv. Annou S
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 6) Nedele svätých praotcov S
M. Škoviera Prokimen Nedele sv. praotcov, sv. otcov a Nedele ortodoxie hl. 4 S aj v 5
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 6) Nedele pred Kristovým narodením – svätých otcov S
M. Škoviera Dom Efratov (stichiry Predsviatku narodenia Pána) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) Predsviatku Narodenia Pána (20. – 23. 12.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) Predvečera Narodenia Pána (24. 12.) S
M. Škoviera Prokimen (hl. 1) Predvečera Kristovho narodenia S
M. Škoviera S nami Boh Csl aj v 2
M. Škoviera Antifóny Narodenia Pána S
M. Škoviera Verš malého vchodu Narodenia Ježiša Krista hl. 4 S
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Narodenie Ježiša Krista) S archijerej.
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) Narodenia Pána S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) Narodenia Pána Csl
M. E. Kovalevskij Tropár a kondák Narodenia Pána (grécky rozspev) Csl
A. K. Ľadov Tropár Narodenia Pána op. 61, č. 2 (grécky rozspev, 4. hl) Csl
S. S. Mokranjac Tropár Narodenia Pána (srbský nápev, hl. 4) Csl
D. Mladenovič Kondák Narodenia Pána (srbský nápev, hl. 3) Csl
I jenisis su, Christe – tropár Narodenia Pána v gréckom jazyku Gr
M. Škoviera Prokimen Narodenia Pána hl. 8 S
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 1) Narodenia Pána S
M. Škoviera Pričasten Narodenia Pána Csl/S
M. Škoviera Kondák (hl. 6) Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke (26.12.) S
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 1 znamenného rozspevu) Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) sv. Štefanovi Prvomučeníkovi (27.12.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 3) Nedele po Kristovom narodení S
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Obreaznie Pána) S archijerej.
M. Škoviera Prokimen svätiteľovi, sv. Bazilovi Veľkému, sv. Gregorovi Teológovi a sv. Jánovi Zlatoústemu hl. 1 S aj v 7
M. Škoviera Prokimen svätiteľovi, sv. Bazilovi Veľkému, sv. Gregorovi Teológovi a sv. Jánovi Zlatoústemu hl. 1 Csl aj v 7
M. Škoviera Antifóny Bohozjavenia S
M. Škoviera Verš malého vchodu Bohozjavenia a Kvetnej nedele hl. 1 S aj v 6
M. Škoviera Malý vchod na archijerejskej liturgii (Bohozjavenie) S archijerej.
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 4) Bohozjavenia (6.1.) S
M. Škoviera Prokimen Bohozjavenia a Kvetnej nedele hl. 4 S aj v 6
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 2) Bohozjavenia S
M. Škoviera Tropár (hl. 2) a kondák (hl. 6) Zhromaždenia k sv. prorokovi Jánovi Krstiteľovi (7. 1.) S
M. Škoviera Verš malého vchodu Stretnutia Pána hl. 1 S
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 1) Stretnutia Pána (2.2.) S
M. Škoviera Zadostojník (prípev hl. 3 a irmos hl. 3) Stretnutia Pána S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 4) svätému Simeonovi a prorokyni Anne (3.2.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) Zosnutia sv. Cyrila (14.2.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) Nájdenia úctyhodnej hlavy sv. Jána Krstiteľa (24.2. a 25.5.) S
M. Škoviera Verš malého vchodu Zvestovania presv. Bohorodičke hl. 4 S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 8) Zvestovania presv. Bohorodičke (25.3.) S
M. Škoviera Prokimen Zvestovania Presv. Bohorodičke hl. 4 S
M. Škoviera Zadostojník (prípev hl. 4 a irmos hl. 4) Zvestovania presv. Bohorodičke (unisono) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) sv. Metodovi (6.4.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) sv. Cyrilovi a Metodovi (11.5. a 5.7.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 3) Narodenia sv. Jána Krstiteľa (24.6.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondák (hl. 2) sv. najvyšším apoštolom Petrovi a Pavlovi (29.6.) S
M. Škoviera Zadostojník (velebenie a irmos hl. 4 znamenného rozspevu) sv. najvyšším apoštolom Petrovi a Pavlovi S
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 4) sv. slovanským Sedmopočetníkom (27.7.) S
M. Škoviera Tropár (hl. 4) a kondak (hl. 2) sv. Gorazdovi (27.7.) S
M. Škoviera Antifóny Premenenia Pána S
M. Škoviera Verš malého vchodu Premenenia Pána hl. 7 S
M. Škoviera Tropár (hl. 7) a kondák (hl. 7) Premenenia Pána (6.8.) S
M. M. Ippolitov-Ivanov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 5 a 10
P. G. Česnokov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 5 a 10
M. Škoviera Tropár (hl. 1) a kondák (hl. 2) Zosnutia presv. Bohorodičky (15.8.) S
M. Škoviera Prokimen Nedele všetkých svätých, Nedele po Kristovom narodení a Svätým ženám hl. 4 S aj v 6 a 7

na začiatok zoznamu nôt

9. Trebník (krst, sobáš, pohreb …)

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
Krst a myropomazaniekompletné noty S 2.03 MB
M. Škoviera Tropár (hl. 8) pri obliekaní novokrstenca S
M. Škoviera Prokimen Lazárovej soboty a pri udeľovaní sv. krstu hl. 3 S aj v 5
Sobáškompletné noty S 2.87 MB
M. Škoviera Zasnúbenie S/Csl
M. Škoviera Korunovanie: žalm 127 S
M. Škoviera Veľká ekténia pri sobáši S/Csl
M. Škoviera Prokimen pri sobáši (hl. 8) S
Aleluja (hl. 5) pri sobáši (2 verzie) S
M. Škoviera Úpenlivá ekténia pri sobáši S/Csl
M. Škoviera Ekténie pri sobáši S
M. Škoviera Otče náš (hl. 5) pri sobáši S
M. Škoviera Žalm 33 S
M. Škoviera Izaiáš, plesaj, irmos IX. piesne kánona 5. hlasu S aj v ?????
Izaiáš, plesaj, irmos IX. piesne kánona 5. hlasu Gr aj v ?????
M. Škoviera Tropáre pri sobáši (hl. 7) S
M. Škoviera Prepustenie (karpatský rozspev) S aj v 2 a 10
M. Škoviera Prepustenie (malý znamenný rozspev hl. 6) S aj v 2 a 10
M. Škoviera Záver prepustenia pri sobáši S
M. Škoviera Záver prepustenia pri sobáši (v období Paschy) S
M. Škoviera Prokimen na službe za zosnulých (hl. 6) S
M. Škoviera Aleluja na pohrebe (hl. 8) S
M. Škoviera Prokimen na pohrebe kňaza (hl. 8) S
M. Škoviera Ekténia za zosnulých na panychíde S/Csl/Gr
A. D. Kastaľskij Kondák panychídy Csl
M. Škoviera Večná pamiatka S aj v 1
M. Škoviera Vičnaja pamiať Csl aj v 1

na začiatok zoznamu nôt

10. Akatist

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. M. Ippolitov-Ivanov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 5 a 8
P. G. Česnokov Vzbrannoj vojevoďi Csl aj v 5 a 8
M. Škoviera Prepustenie (karpatský rozspev) S aj v 2 a 9
M. Škoviera Prepustenie (malý znamenný rozspev hl. 6) S aj v 2 a 9

na začiatok zoznamu nôt

11. Iné (na zriedkavé príležitosti, paraliturgické skladby, koledy, …)

Autor           Názov (popis)     Jazyk         Pozn.    
M. Škoviera Axios [aklamácia “Je hodný” v gréckom jazyku] (karpatský rozspev) Gr archijerej.
M. Schneider-Trnavský Pápežská hymna S/rusín.
M. Jekmalian Hymnus na okiadzanie chrámu v nedeľu armén.
J. Berthier Laudate Omnes Gentes (žalm 117) Lat/Csl
P. Škvarenina Ľudia všetci zaplesajte (rusínska ľudová koleda) S/rusín.
P. Škvarenina / M. Škoviera Novina sa stala S
D. a M. Škoviera V Betleheme dnes S/rusín.
F. Prášil Dobri pastir (zemplínska ľudová koleda) S (zempl.)
F. Prášil Narodzil śe nam (zemplínska ľudová koleda) S (zempl.)

na začiatok zoznamu nôt


Zoznam externých zdrojov nôt (s hypertextovými odkazmi na príslušné stránky s notami).

http://www.seminaria.ru/notes/mixchoir.htm – Московская регентско-певческая семинария (Moskovskaja regentsko-pevčeskaja seminarija), hypertextový odkaz smeruje priamo do sekcie nôt pre zmiešaný zbor.

http://vladyka-ionafan.ru/musical-library – Официальный сайт архиепископа Ионафана [Елецких] (oficiálna stránka arcibiskupa Ionathana [Eleckich], eparchu Tuľčinskej eparchie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorý je zároveň aj hudobným skladateľom liturgickej hudby), hypertextový odkaz smeruje priamo do knižnice nôt s jeho dielami.

http://ikliros.com/ – na stránke je potrebné azbukou zadať do políčka označeného ako “Поиск” názov skladby a/alebo autora a po stlačení tlačidla s nápisom “Поиск” sa zobrazí vysledok vyhľadávania – zoznam PDF-súborov s notami.

http://horist.ru/forum/index.php?showforum=6 – Форум сайта Хорист.ру -> Ноты (fórum stránky chorist.ru -> noty), hypertextový odkaz smeruje priamo do sekcie nôt. Je tiež možné azbukou zadať do políčka v spodnej časti stránky označeného ako “Фильтр поиска:” názov skladby a/alebo autora a po stlačení tlačidla s nápisom “Найти” sa zobrazí vysledok vyhľadávania – zoznam PDF-súborov s notami.

http://oleksa-kr.ortox.ru – Православный обиход. Ноты (Pravoslavnyj obichod. Noty), hypertextový odkaz smeruje na stránku so zoznamom jednotlivých kategórí nôt (celkovo 49 kategórií nôt), v rámci každej kategórie sa následne zobrazí zoznam PDF-súborov s notami.

http://notymus.narod.ru/ – православные песнопения, ноты для церковного хора (Pravoslavnyje pesnopenija, noty dľa cerkovnogo chora), hypertextový odkaz smeruje na stránku s jednotlivými kategóriami nôt (celkovo 5 kategórií nôt, z toho kategórie “Литургия” a “разное” s vnútorným detailnejším členením).

http://www.regentlib.orthodoxy.ru/frames.htm – Библиотека регента (Biblioteka regenta), hypertextový odkaz smeruje na stránku, na ktorej prostredníctvom menu vľavo je možné voľbou “Ноты” pristupovať k jednotlivým kategóriám nôt (celkovo 8 kategórií), každá kategória je ešte vnútorne členená.

http://www.biblioteka-regenta.ru/ – Библиотека регента (Biblioteka regenta – zhodou okolností rovnaký názov, ale iný obsah), hypertextový odkaz smeruje na stránku, na ktorej prostredníctvom menu vľavo je možné voľbami “Композиторы” alebo “Каталог” pristupovať k zoznamom nôt (pri voľbe “Композиторы” v členení podľa priezvisk skladateľov, pri voľbe “Каталог” v členení na kategórie “Вечерня” (večiereň), “Утреня” (utiereň) a “Литургия” (liturgia)).

http://precentor.ru/s_g/bibl.html – Православные Певчие (pravoslavnyje pevčije), hypertextový odkaz smeruje priamo do sekcie nôt, na ktorej sú hypertextové odkazy pre prístup k jednotlivým kategóriám nôt (niektoré kategórie sú pre miešaný zbor, niektoré len pre mužský zbor).

http://biblioteka-regenta-xor.jimdo.com/ – Библиотека Регента. Церковный Хор. (Biblioteka regenta. Cerkovnyj chor.), hypertextový odkaz smeruje na stránku s hypertextovými odkazmi (v hornej časti stránky) pre prístup k jednotlivým kategóriám nôt (13 kategórií určených obsahom + 12 mesiacov cirkevného roka).

http://enotka.com/ – еНотка – Открытый нотный интернет-архив (eNotka – otvorený internetový notový archív), hypertextový odkaz smeruje na stránku s 3 možnosťami prístupu k notovému archívu (v ľavej časti stránky), a to buď “Композиторы” (v členení podľa priezvisk skladateľov), “Названия” (v členení podľa názvu skladby) alebo “Авторские произведения” (autorské diela).

http://savimar.narod.ru/ – Ноты православных песнопений (Noty pravoslavnych pesnopenij), hypertextový odkaz smeruje na stránku so 4 hypertextovými odkazmi (v hornej časti stránky) pre prístup k jednotlivým kategóriám notovému archívu (“Всенощное бдение”, “Литургия”, “Песнопения постной триоди” a “Службы Кресту”).

http://notes.tarakanov.net/ – Нотный Архив Бориса Тараканова (Notový archív Borisa Tarakanova), hypertextový odkaz smeruje na stránku s možnosťou prístupu k notám výberom prvého písmena priezviska skladateľa (“КЛАССИФИКАТОР ПО КОМПОЗИТОРАМ”) alebo vyhľadávaním v archíve (“ПОИСК ПО НОТНОМУ АРХИВУ”) podľa autora a /alebo názvu skladby zadaných azbukou do políčka označeného ako “Запрос:” a po stlačení tlačidla s nápisom “Найти!”. Na stránke je tiež možnosť pristúpiť priamo k archívu pravoslávnej duchovnej hudby cez hypertextový odkaz “ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА” (ktorý smeruje na stránku http://notes.tarakanov.net/sacred.htm)

na začiatok zoznamu externých zdrojov nôt


na začiatok zoznamu nôt