Zbor v médiách

Termín Názov (popis) akcie a uvedenie média
12. 2. 2023 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s uvedením vladyku Milana Lacha SJ za pomocného biskupa bratislavskej eparchie (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spoluslúžitelia – apoštolský nuncius Svätej Stolice v SR arcibiskup Mons. Nicola Girasoli a vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos Rádia LUMEN)
20. 11. 2021 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha) v rámci 78. Trnavskej novény, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave.
(Priamy prenos TV LUX)
23. 2. 2020 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Jednotka)
4. 7. 2019 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy, ako hosť prítomný vladyka Stepan, arcibiskup Ochridský a Macedónsky, hlava pravoslávnej cirkvi Severného Macedónska) v rámci jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
29. 6. 2019 (So) Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka Mons. Peter Rusnák, kazateľ o Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál redemptoristov) spojená s udelením zlatej medaily sv. Petra a Pavla prof. D. Škovierovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)
17. 2. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos TV LUX)
4. 7. 2017 (Ut) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, apoštolský exarcha vladyka Kiro Stojanov, biskup zo Skopje (Macedónsko) a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy) s obradom uctenia si relikvií sv. Klimenta Ochridského (v rámci 28. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej), Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
31. 5. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)
14. 4. 2013 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
16. 6. 2012 (So) 4. eparchiálna púť do Šaštína: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. P. Rusnákom a vladykom Mons. M. Chauturom, CSsR (kazateľ) s udelením nižších svätení Bohdanovi Jacošovi, MEP (Missions Etrangères de Paris). Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.
(Priamy prenos STV)
4. 3. 2012 Koncert „Spevom k srdcu, srdcom k Bohu“ v Kostole sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka za účasti arcibiskupa Mons. S. Zvolenského a podpredsedu NR SR J. Figeľa.
Program vystúpenia zboru:
Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi duše moja
Starickij: Kajúceho zločinca
Škoviera: Zadostojník Kvetnej nedele
(Záznam TV LUX)
27. 6. 2010 Eparchiálny odpust: archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
6. 1. 2010 (Str) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák) na sviatok Bohozjavenia, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos SRo)
21. 11. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák, kazateľ – Prof. Tadeusz Zasępa), v rámci spomienkovej slávnosti na kňazov väznených v Nových Zámkoch (organizátor: konfederácia politických väzňov) s odhalením pamätnej tabule Spišskému pomocnému biskupovi Mons. Š. Barnášovi a ostatným väzneným kňazom, Farský kostol Povýšenia svätého Kríža, Nové Zámky,
(Priamy prenos TV LUX)
31. 10. 2009 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák). Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
(Priamy prenos Rádia LUMEN)
14. 6. 2009 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s biskupskou chirotóniou arcibiskupa C. Vasiľa, SJ
Rím, bazilika Santa Maria Maggiore, hlavný svätiteľ: Križevacký emeritný biskup vladyka Slavomir Miklovš, prítomní 4 kardináli (Leonardo Sandri – prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, Jozef Tomko, Bernard Francis Law a Tomáš Špidlík SJ) a 30 biskupov a arcibiskupov.
Spoluúčinkoval Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova.
(Priamy prenos TV LUX a Rádia Lumen)
31. 5. 2009 Nedeľa Päťdesiatnice, archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos STV)
5. 7. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka Mons. Peter Rusnák) v rámci eparchiálnych osláv sv. Cyrila a Metoda košickej eparchie, Chrám sv. Cyrila a Metoda, Sečovce
(Priamy prenos SRo)
4. 5. 2008 Spoluúčinkovanie na benefičnom koncerte „Spev pre Afriku“, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava
(Priamy prenos Rádia Lumen a vysielacia premiéra TV LUX)
17. 2. 2008 Archijerejská liturgia sv. Bazila Veľkého s j.e. Jozefom kard. Tomkom, j.e. Leonardom kard. Sandrim, j.e. Ľubomyrom kard. Huzarom a j.e. Stanislavom kard. Dziwisom s obradom intronizácie arcibiskupa a metropolitu J. Babjaka SJ v športovej hale v Prešove,
spoluúčinkovali katedrálne zbory z Prešova a Košíc a Zbor sv. Romana Sladkopevca
(Priamy prenos Rádia Lumen)
16. 2. 2008 (So) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s j.e. Jozefom kard. Jozefom Tomkom, j.e. Leonardom kard. Sandrim (prefektom kongregácie pre východné cirkvi) a arcibiskupom L. Muresanom (Blaj – Rumunsko) s obradom biskupskej vysviacky vladyku P. Rusnáka v športovej hale v Prešove
(Priamy prenos Rádia Lumen)
6. 1. 2006 (Pi) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. C. Jančišinom ml., tajomníkom KBS) na sviatok Bohozjavenia, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
18. 9. 2005 3. celoslovenský eucharistický kongres – spoluúčinkovanie na pontifikálnej sv. omši slúženej pápežským legátom j. e. J. kardinálom Tomkom, priestranstvo pred Kostolom Najsv. rodiny (nám. Jána Pavla II.), Bratislava – Petržalka
(Priamy prenos STV, SRo, Rádia Regina na všetkých 3 okruhoch a Rádia Lumen)
17. 7. 2005 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. P. Rusnákom), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
25. 3. 2005 (Pi) Vysielanie Slovenského rozhlasu pre zahraničie – Radio Slovakia International v anglickom jazyku – relácia “Good Friday” (anglický výraz pre “Veľký piatok”) venovaná veľkonočným tradíciám na Slovensku, hosťom relácie bol dirigent zboru M. Škoviera a v rámci relácie odznelo niekoľko skladieb v podaní zboru.
(Vysielanie Radio Slovakia International)
22. 5. 2004 (So) Mariazell (Rakúsko), Stredoeurópska púť národov (Mitteleuropäischer Katolikentag) – spoluúčinkovanie na sv. omši slúženej j. e. kardinálom Sodanom, štátnym sekretárom Vatikánu.
(Priamy prenos STV)
14. 9. 2003 Spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. otca Jána Pavla II v Bratislave – Petržalke (beatifikácia bl. V. Hopku a bl. sr. Z. Šelingovej)
(Priamy prenos STV)
5. 7. 2003 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
6. 1. 2003 Rím, spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. Otca Jána Pavla II. v bazilike sv. Petra s biskupskou vysviackou vladyku J. Babjaka SJ a vladyku M. Šášika CM.
(Priamy prenos STV)
16. 12. 2001 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. S. Diheneščikom), Chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
(Priamy prenos SRo)
4. 11. 2001 Rím, spoluúčinkovanie pri pontifikálnej sv. omši sv. Otca Jána Pavla II. na Nám. sv. Petra s beatifikáciou bl. P. P. Gojdiča a bl. D. M. Trčku.
(Priamy prenos STV)
2. 7. 2000 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (s o. vikárom P. Sabolom), Chrám Povýšenia svätého Kríža Bratislava
(Priamy prenos SRo)
5. 7. 1999 (Po) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom Mons. J. Hirkom (za účasti Bratislavského dekana Mons. J. Formánka a štátnej a vládnej delegácie vedenej predsedom NR SR J. Migašom) v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, Devín (parkovisko pod hradom)
(Reportáž STV)