Video

V tejto sekcii nie je možné z dôvodu ochrany autorských práv zverejniť videá s ukážkami účinkovania zboru v rámci televíznych prenosov (či už RTVS alebo Televízie Lux). Videá, ktoré sú zverejnené, sú jednak súkromnými videami zboru Chrysostomos a videá z účinkovania zboru na festivale duchovných piesní byzantského obradu v Prešove počnúc jeho XXI. ročníkom (t.j. od roku 2012) sú zverejnené s láskavým povolením združenia Sakrálne spevy Východu (videá zo starších ročníkov festivalu sú tiež súkromnými videami zboru Chrysostomos)

N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur

Prešov, 11. 6. 2022, XXXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Velebenie na utierni Povýšenia sv. Kríža

Prešov, 11. 6. 2022, XXXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

V. S. Kalinnikov: Vo carstviji tvojem op. 4

Prešov, 10. 11. 2018, XXVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. Glazunov: Plotiju usnuv

Prešov, 10. 11. 2018, XXVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 2 G-dur

Prešov, 10. 11. 2018, XXVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. K. Ľadov: Chvalite Hospoda op. 61 č. 9

Prešov, 10. 11. 2018, XXVII. ročník festivalu piesní byzantského obradu

A. Astafiev: Trojjazyčný tropár Paschy

Bratislava, Moyzesova sieň SF, 18. 11. 2016, vystúpenie v rámci konferencie FiF UK

A. A. Kopylov: Pod tvoju milosť

Prešov, 12.11.2016, XXV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

N. A. Rimskij-Korsakov: Znamenasia na nas (pričasten Povýšenia sv. Kríža)

Prešov, 12.11.2016, XXV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Škoviera: Duch tvoj blahij (pričasten Nedele Päťdesiatnice)

Prešov, 12.11.2016, XXV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

V. Fajner: Ťilo Christovo prijimite č. 5

Prešov, 12.11.2016, XXV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. Jegorov: Trisagion No. 2

Prešov, 7. 11. 2015, XXIV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Osi is Christon ('Ktorí ste v Krista...' v gréckom jazyku)

Prešov, 7. 11. 2015, XXIV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

V. Fajner: Nyňi otpuščaješi č. 1

Prešov, 7. 11. 2015, XXIV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

N. N. Kedrov (otec): Otče naš

Dóm sv. Martina, Bratislava, 16. 5. 2015

M. Škoviera: Dom Efratov (stichira Predsviatku Narodenia Pána)

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

M. Škoviera: V Betleheme dnes (ľudová koleda)

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

M. Škoviera: Tropár Narodenia Pána (hl. 4)

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

M. Škoviera: S nami Boh

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

N. A. Rimskij-Korsakov: Radujtesia, pravedniji č. 2 (pričasten soboty)

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

F. Prášil: Narodzil še nam (zemplínska ľudová koleda)

Vianočný koncert, Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava 18. 12. 2014

N. A. Rimskij-Korsakov: Cherubínsky hymnus č. 1 F-dur

Prešov, 8. 11. 2014, XXIII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Zvorygin (Zvorkin?): Plotiju usnuv

Prešov, 8. 11. 2014, XXIII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Hospodi vozzvach (hl. 4) a Stichira Dažď mi umilenije (hl. 4)

Prešov, 8. 11. 2014, XXIII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

G. Ľvovskij: Dogmatický Bohorodičník hl. 2

Prešov, 8. 11. 2014, XXIII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

V. Kalinnikov: Vo carstvii tvojem

Bialystok, 23. 5. 2014 - festival cirkevnej hudby Hajnowka 2014

M. M. Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda

Bratislava, Primaciálny palác, 14. 2. 2014, odovzdávanie ceny Fra Angelico

M. A. Balakirev: Svyše prorocy

Prešov, 17. 11. 2012, XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Soma Christu ('Telo Kristovo...' v gréckom jazyku)

Prešov, 17. 11. 2012, XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

S. Čiž: Bohorodice divo

Prešov, 17. 11. 2012, XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Zadostojník Nanebovstúpenia Pána

Prešov, 17. 11. 2012, XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

V. Kalinnikov: Trisagion

Prešov, 17. 11. 2012, XXI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. D. Kastaľskij: Nyňi otpuščaješi (demestvennoje)

Prešov, 12. 11. 2011, XX. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Kánon Paschy

Prešov, 12. 11. 2011, XX. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

P. G. Česnokov: Tebe pojem

Prešov, 29. 11. 2008, XVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Izaiáš, plesaj, irmos IX. piesne kánona 5. hlasu

Prešov, 29. 11. 2008, XVII. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

N. A. Rimskij-Korsakov: Tvoriaj anhely (pondelkový pričasten)

Prešov, 24. 11. 2007, XVI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. D. Kastaľskij: Svite tichij

Prešov, 24. 11. 2007, XVI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. M. Ippolitov-Ivanov: Vzbrannoj vojevoďi

Prešov, 24. 11. 2007, XVI. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

M. Škoviera: Agios o Theos (Trisagion v gréckom jazyku)

Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha - Nové Butovice 16. 6. 2007

arcibiskup Ionathan: Plotiju usnuv

Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha - Nové Butovice 16. 6. 2007

A. D. Kastaľskij: Verše pred šesťžalmím

17. 6. 2007, sv. liturgia, gréckokatolícky chrám Nejsvětejší Trojice, Praha - Spálená ul.

J. Bokšay: Trisagion

17. 6. 2007, sv. liturgia, gréckokatolícky chrám Nejsvětejší Trojice, Praha - Spálená ul.

P. I. Čajkovskij: Dostojno jesť

17. 6. 2007, sv. liturgia, gréckokatolícky chrám Nejsvětejší Trojice, Praha - Spálená ul.

knieža Šeremetiev: Otče naš

17. 6. 2007, sv. liturgia, gréckokatolícky chrám Nejsvětejší Trojice, Praha - Spálená ul.

M. Škoviera: Zadostojník Bohozjavenia

Prešov, 25. 11. 2006, XV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

P. G. Česnokov: Cherubínska 'Sofronievskaja', Op. 27, č. 5

Prešov, 25. 11. 2006, XV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu

A. D. Kastaľskij: Christos voskrese (tropár Paschy)

Prešov, 25. 11. 2006, XV. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu