Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30 (momentálne dočasne pozastavené).
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

  • Najbližšie akcie
    V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou priebehu pandémie Covid-19 sú aj naďalej všetky aktivity zboru Chrysostomos (vrátane pravidelného účinkovania na nedeľných liturgiách o 10.30) dočasne pozastavené. V nádeji na skoré obnovenie aktivít zboru ponúkame možnosť podporiť náš zbor poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2020. Môžete použiť toto tlačivo (čiastočne vyplnený editovateľný PDF-súbor, vyplniť ho je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač).
    Kronika účinkovania zboru