Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

  • Najbližšie akcie
    Zbor Chrysostomos počnúc dňom 16. 5. 2021 postupne obnovuje svoje aktivity po 2. vlne pandémie Covid-19 (vrátane pravidelného účinkovania na nedeľných liturgiách o 10.30).
    Kronika účinkovania zboru