Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.
  • Ak by ste chceli podporiť aktivity zboru poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2019, môžete použiť toto tlačivo (čiastočne vyplnený editovateľný PDF-súbor, editovať ho je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač).

Najbližšie akcie

1906, 2017
Na základe rozhodnutia prijatého Konferenciou biskupov Slovenska, že bohoslužby sa na Slovensku až do oodvolania nebudú verejne sláviť (a to ani v období Paschy – pozri Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách), sú účinkovania zboru Chrysostomos dočasne pozastavené.
Kronika účinkovania zboru