Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

Najbližšie akcie

1906, 2017
23. február 2020 Dňa 23. februára 2020 (Syropôstna nedeľa) bude o 10:00 h RTVS vysielať na programe Dvojka z Katedrály Povýšenia svätého Kríža v Bratislave v priamom televíznom prenose archijerejskú svätú liturgiu, na ktorej bude spievať zbor Chrysostomos.
Kronika účinkovania zboru