Fotky

Bratislava, 27. 1. 2018, 10. výročie ustanovenia eparchie a udelenie nižších svätení 2 seminaristom

Next