Fotky

Malacky, 29. 1. 2012, zriadenie gr��ckokatol��ckej fili��lky