Fotky

Bratislava, 27. 2. 2011, udelenie ni������ch sv��ten��: M. Scott-Lee (USA)