Fotky

Bratislava, 7. a 14. 7. 2012, sv. liturgia pre Pápežskú švajčiarsku gardu