Fotky

Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky), 12. 6. 2014, Vigília slávnosti sv. Antona Paduánskeho