Fotky

Bratislava, 11. 11. 2017, udelenie k��azskej vysviacky A. ��kovierovi

Next