Fotky

Devín, 3. 5. 2014, archijerejská sv. liturgia s vladykom M. Lachom SJ v rámci národnej púte