Fotky

Skalka nad Váhom, 15. 8. 2015, archijerejská sv. liturgia s vladykom P. Rusnákom spojená s obliečkou