Fotky

Bratislava, 9. 6. 2013, prvá návšteva vladyku M. Lacha SJ