Fotky

Kojšov, 3. 7. 2016, primície o. A. Mackovjaka