Fotky

Koj��ov, 3. 7. 2016, prim��cie o. A. Mackovjaka