Fotky

Bratislava, 5. 10. 2013, sv. liturgia účastníkov plenárneho zasadania CCEE

Next