Sláva na výsostiach Bohu – Sláva vo výšnich Bóhu

2004

cd-svb1 cd-svb2

1. A. Kastaľskij (1856-1926): Sláva vo vyšnich Bohu – Verše pred Šesťžalmím č. 1 

2. M. Škoviera (1957): Da vozradujetsja – tropár pri obliekaní biskupa, 7. hlas*

3. M. Balakirev (1836-1910): Svyše prorocy – stichira pri obliekaní biskupa

4. M. Ippolitov-Ivanov (1859-1935): Blahoslovi, duše moja, Hospoda (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho op. 37)

5. P. I. Čajkovskij (1849-1893): Jedinorodnyj Syne (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho op. 41)

6. M. Škoviera (1957): Spas ľud svoj, Pane – tropár, 1. hlas *

7. J. Bokšaj (1874-1940): Trisagion (Sviatyj Bože) (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, 1911)

8. Anonym: Kaddiša Alaha (Svätý Bože) – trisagion v starosýrčine (aramejčine)

9. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Krestu tvojemu – trisagion sviatkov sv. Kríža

10. M. Škoviera (1957): Velebte Pána, nášho Boha – prokimen sv. Kríža*

11. M. Škoviera (1957): Aleluja 4. hlasu*

12. S. Mokranjac (1865-1914): Alliluia (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

13. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur, op. posth.

14. M. Škoviera (1957): Svätý, svätý, svätý*

15. S. Mokranjac(1865-1914): Tebe pojem (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

16. A. D. Šeremetiev (1859-1918): Otče naš

17. A. Nikolaev- Strumski (1886-1971): Jediný je svätý

18. M. Škoviera (1957): Chváľte Pána – nedeľný pričasten podľa kyjevského nápevu

19. M. Škoviera (1957): Pane, daj nám svetlo* – pričasten Povýšenia sv. Kríža

20. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Tvorjaj anhely – pričasten pondelka

21. M. Škoviera (1957): Da ispolňatsia*

22. M. Škoviera (1957): Nech je požehnané*

23. A. Pravdoľubov (1914-1981): Ton despotin – polychronion biskupovi

24. A. Archangeľskij (1846-1924): Bohorodice Ďivo (Vsenoščnoje bdenije (1896))

25. Anonym: I jenísis su, Christé – grécky tropár Narodenia Pána

26. N. M. Danilin (1878-1945): Nyni otpuščaješi – biblický hymnus z večierne

27. M. Starickij (1840-1904): Kajúceho zločinca – exapostilarion Veľkého piatku

28. M. Škoviera (1957): Tvoje vzkriesenie – stichira*

29. A. Glazunov (1865-1936): Christos voskrese – tropár Paschy

30. M. Balakirev (1836-1910): Anhel vopijaše – prípev a irmos (valaámsky nápev)

31. A. Kastaľskij (1856-1926): Christos voskrese – tropár Paschy

32. Ch. Staničar (1969): Polychronion*

V cirkevnej slovančine: 1-5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 29-32.
V slovenčine: 6, 10, 11, 14, 17-19, 22, 27, 28.
V gréčtine: 23, 25.
V starej sýrčine: 8
* Podľa tradičného nápevu Prešovskej eparchie.

Diriguje: Martin Škoviera
Sólisti: Helena Škovierová (soprán), Anna Zdravecká (alt), Peter Plško (tenor), Norbert Krajcsovics (bas), Daniel Škoviera (kantor).
Kňaz: protopresbyter o. Peter Rusnák