Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.
  • Ak by ste chceli podporiť aktivity zboru poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2017, môžete použiť toto tlačivo (editovateľný PDF-súbor, vyplniť údaje je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač jeho otvorením a kliknutím na ikonu v PDF-súbore vpravo hore s textom „Highlight Existing Fields“).

Najbližšie akcie

1906, 2017
  V súčasnosti zbor okrem pravidelného spievania na nedeľných liturgiách o 10:30 h nepripravuje účinkovanie na žiadnej akcii.
Kronika účinkovania zboru