Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

Najbližšie akcie

1906, 2017
  Zbor bude v nedeľu 3. februára 2019 o 10.00 h spievať na archijerejskej sv. liturgii vladyku M. Šášika CM vo farskom chráme sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch.
Dňa 17. februára 2019 bude RTVS vysielať z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy nedeľnú liturgia na ktorej spieva zbor Chrysostomos v priamom televíznom prenose.
Kronika účinkovania zboru