Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.
  • Členovia zboru úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť aktivity zboru poukázaním podielu (2% alebo 3%) zaplatenej dane.

Najbližšie akcie

1906, 2017
11. november 2017 Kňazská vysviacka A. Škovieru, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
18. november 2017 Primičná sv. liturgia A. Škovieru, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava
Kronika účinkovania zboru