Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.
  • Členovia zboru úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť aktivity zboru poukázaním podielu (2% alebo 3%) zaplatenej dane.

Najbližšie akcie

1906, 2017
  V mesiacoch júl a august má zbor prázdniny, nemá nácviky a ani nespieva na nedeľných liturgiách o 10:30 h.
Kronika účinkovania zboru