Najbližšie akcie

Aj tento rok sa obraciame s prosbou o podporu aktivít nášho zboru poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2023. Môžete použiť toto tlačivo (čiastočne vyplnený editovateľný PDF-súbor, vyplniť ho je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač).
Kronika účinkovania zboru