Najbližšie akcie

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou priebehu pandémie Covid-19 sú aj naďalej všetky aktivity zboru Chrysostomos (vrátane pravidelného účinkovania na nedeľných liturgiách o 10.30) dočasne pozastavené.
V nádeji na skoré obnovenie aktivít zboru ponúkame možnosť
podporiť náš zbor poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2020. Môžete použiť toto tlačivo (čiastočne vyplnený editovateľný PDF-súbor, vyplniť ho je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač).
Kronika účinkovania zboru