V súčasnosti zbor nepripravuje účinkovanie na žiadnej akcii.
Kronika účinkovania zboru