Na základe rozhodnutia prijatého Konferenciou biskupov Slovenska, že bohoslužby sa na Slovensku až do oodvolania nebudú verejne sláviť (a to ani v období Paschy – pozri Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách), sú účinkovania zboru Chrysostomos dočasne pozastavené.
Kronika účinkovania zboru