V súčasnosti zbor okrem pravidelného spievania na nedeľných liturgiách o 10:30 h nepripravuje účinkovanie na žiadnej akcii.
Kronika účinkovania zboru