Vitajte na stránke zboru CHRYSOSTOMOS

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

  • Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.
  • Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.
  • Ak by ste chceli podporiť aktivity zboru poukázaním podielu (2%, dobrovoľníci 3%) zaplatenej dane za rok 2019, môžete použiť toto tlačivo (čiastočne vyplnený editovateľný PDF-súbor, vyplniť ho je možné len po stiahnutí súboru na svoj počítač).
    Pre informáciu: Podiel zaplatenej dane je ešte stále možné poukázať, v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je podľa § 22 Zákona č. 67/2020 Z. z. termín podania poukázania podielu dane za rok 2019 posunutý do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Najbližšie akcie

1906, 2017
V súčasnosti zbor nepripravuje účinkovanie na žiadnej akcii.
Kronika účinkovania zboru