Najbližšie akcie

V súčasnosti zbor nepripravuje účinkovanie na žiadnej akcii. Kronika účinkovania zboru