admin

Najbližšie akcie

Zbor Chrysostomos počnúc dňom 16. 5. 2021 postupne obnovuje svoje aktivity po 2. vlne pandémie Covid-19 (vrátane pravidelného účinkovania na nedeľných liturgiách o 10.30). Kronika účinkovania zboru