Upozornenie: toto je pracovná stránka slúžiaca výhradne len pre experimentálne účely alebo pre testovanie, na túto stránku preto nesmeruje žiaden hypertextový odkaz.

V tejto časti stránky sú hypertextové odkazy na sken zborníka: „Liturgični pisni na mišanij zbor“, Litos, Ľviv, 1927.

Celý zborník ako jeden PDF-súbor (pozor – veľkosť je 46,214 MB)
alebo jednotlivé kapitoly zborníka ako samostatné PDF-súbory v členení podľa obsahu zborníka:

V tejto časti sa na stránke nachádza rozpracovaná tabuľka s účinkovaním zboru v médiách.

Termín Názov (popis) akcie
17. 2. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos TV LUX)
4. 7. 2017 (Ut) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, apoštolský exarcha vladyka Kiro Stojanov, biskup zo Skopje (Macedónsko) a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy) s obradom uctenia si relikvií sv. Klimenta Ochridského (v rámci 28. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej), Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
31. 5. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)

Skeny nôt na najbližšie účinkovania zboru.

Eparchiálny odpust – 29. júna 2019
Terchová – Cyrilometodské dni – 4. júla 2019

V tejto časti sa na stránke nachádzajú hypertextové odkazy na pracovné verzie notových zápisov rôznych nápevov modlitby Otče náš v aramejskom jazyku.

maronitský nápev (jednohlasne)
sýrsko-malabarský nápev (jednohlasne)
jeruzalemský nápev (jednohlasne)
ninivský nápev (jednohlasne)
maronitský nápev – mníšsky (jednohlasne)
surithský nápev (jednohlasne)
mezopotamský nápev (jednohlasne)
aleppský nápev (jednohlasne)
inannský nápev (jednohlasne)
iracký nápev (štvorhlasne – SATB)
nápev kandského kláštora, arr.: archimandrita Serafim [Bit-Charibi] (tenorové sólo s trojhlasným zborovým sprievodom)
malankarský tamilnadský nápev (jednohlasne)
malankarský changanaserský nápev (jednohlasne)
malankarský bangalorský nápev (jednohlasne)