noty2

Upozornenie: toto je pracovná stránka slúžiaca výhradne len pre experimentálne účely alebo pre testovanie, na túto stránku preto nesmeruje žiaden hypertextový odkaz.

V tejto časti sa na stránke nachádzajú hypertextové odkazy na pracovné verzie notových zápisov rôznych nápevov modlitby Otče náš v aramejskom jazyku.

tradičný západosýrsky nápev (jednohlasne)
tradičný východosýrsky nápev (jednohlasne)
jeruzalemský nápev (jednohlasne)
betlehemský nápev (jednohlasne)
ninivský nápev z Mosulu (jednohlasne)
mezopotamský nápev – variant 1 (jednohlasne)
mezopotamský nápev – variant 2 (jednohlasne)
karakošský nápev (jednohlasne)
aleppský nápev (jednohlasne)
bagdadský nápev (jednohlasne)
chaldejský nápev (jednohlasne)
nápev kláštora Deyrulzafaran (jednohlasne)
maronitský nápev – libanonský (jednohlasne)
libanonský nápev (jednohlasne)
sýrsky ortodoxný nápev (jednohlasne)
východosýrsky surithský nápev (jednohlasne)
inannský nápev (jednohlasne)
itský nápev [Qolo d’Ito] (štvorhlasne – SATB)
nápev kandského kláštora, arr.: archimandrita Serafim [Bit-Charibi] (tenorové sólo s trojhlasným zborovým sprievodom)
tradičný sýrsko-malabarský nápev (jednohlasne)
malankarský bangalorský nápev (jednohlasne)
sýrsko-malabarský changanacherrský nápev (jednohlasne)

V tejto časti stránky sú hypertextové odkazy na sken zborníka: “Liturgični pisni na mišanij zbor”, Litos, Ľviv, 1927.

Celý zborník ako jeden PDF-súbor (pozor – veľkosť je 46,214 MB)
alebo jednotlivé kapitoly zborníka ako samostatné PDF-súbory v členení podľa obsahu zborníka: