Upozornenie: toto je pracovná stránka slúžiaca výhradne len pre experimentálne účely alebo pre testovanie, na túto stránku preto nesmeruje žiaden hypertextový odkaz.

V tejto časti stránky sú hypertextové odkazy na sken zborníka: „Liturgični pisni na mišanij zbor“, Litos, Ľviv, 1927.

Celý zborník ako jeden PDF-súbor (pozor – veľkosť je 46,214 MB)
alebo jednotlivé kapitoly zborníka ako samostatné PDF-súbory v členení podľa obsahu zborníka:

V tejto časti sa na stránke nachádzajú hypertextové odkazy na pracovné verzie notových zápisov rôznych nápevov modlitby Otče náš v aramejskom jazyku.

maronitský nápev (jednohlasne)
chaldejský nápev (jednohlasne)
sýrsko-malabarský nápev (jednohlasne)
jeruzalemský nápev (jednohlasne)
ninivský nápev z Mosulu (jednohlasne)
maronitský nápev – mníšsky (jednohlasne)
surithský nápev (jednohlasne)
mezopotamský nápev (jednohlasne)
karakošský nápev (jednohlasne)
aleppský nápev (jednohlasne)
inannský nápev (jednohlasne)
iracký nápev (štvorhlasne – SATB)
nápev kandského kláštora, arr.: archimandrita Serafim [Bit-Charibi] (tenorové sólo s trojhlasným zborovým sprievodom)
malankarský tamilnadský nápev (jednohlasne)
malankarský changanaserský nápev (jednohlasne)
malankarský bangalorský nápev (jednohlasne)

V tejto časti sa na stránke nachádza rozpracovaná tabuľka s účinkovaním zboru v médiách.

Termín Názov (popis) akcie
4. 7. 2019 (Štv) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia – vladyka Mons. C. Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy, ako hosť prítomný vladyka Stepan, arcibiskup Ochridský a Macedónsky, hlava pravoslávnej cirkvi Severného Macedónska) v rámci jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
29. 6. 2019 (So) Odpustová archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ vladyka P. Rusnák, kazateľ o Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál redemptoristov) spojená s udelením zlatej medaily sv. Petra a Pavla prof. D. Škovierovi, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)
17. 2. 2019 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžiteľ – vladyka P. Rusnák), Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos TV LUX)
4. 7. 2017 (Ut) Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho (slúžitelia vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, apoštolský exarcha vladyka Kiro Stojanov, biskup zo Skopje (Macedónsko) a Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej diecézy) s obradom uctenia si relikvií sv. Klimenta Ochridského (v rámci 28. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej), Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová.
(Priamy prenos TV LUX)
31. 5. 2015 Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho s vladykom P. Rusnákom, Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža, Bratislava.
(Priamy prenos RTVS – Dvojka)